PL EN


Journal
2009 | 1 | 61-73
Article title

Narracyjne gry fabularne jako droga do nieświadomości

Selected contents from this journal
Title variants
NARRATIVE ROLE-PLAYING GAMES AS A WAY TO THE SUBCONSCIOUS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article is to present the effect of narrative RPGs on the subconscious part of the psyche and on its relationship with consciousness. In accordance with Carl Gustav Jung's theory these two aspects are pivotal elements governing the development of a person's psyche, which in analytical psychology is called the individuation process. In order to demonstrate the potential influence of narrative RPGs on this matter we will first describe Sigmund Freud's and Carl Gustav Jung's theories of the subconscious, then we will describe the progress of the individuation process and then we will finally discuss the way RPGs can - in an advantageous or destructive way - influence that process through activating elements of the subconscious.
Journal
Year
Issue
1
Pages
61-73
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Aleksandra Busse-Brandyk, Uniwersytet Wroclawski, Instytut Psychologii, ul. Dawida 1 50-527 Wroclaw, Poland
References
 • Busse-Brandyk, A. (2006). Narracyjna odmiana gier fabularnych jako forma wspierająca proces rozwoju osoby w paradygmacie psychoanalitycznym. Niepublikowana praca magisterska. Wrocław.
 • Campbell, J. (1997). Bohater o tysiącu twarzy. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Chmielewska-Łuczak, D., Matkowski, C. (2007). Archetypiczna podróż bohatera w grach fabularnych. W: A. Surdyk, J. Szeja (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (tom II). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Chmielewska-Łuczak, D., Matkowski, C. (2008). Kilka uwag o NIEwchodzeniu w rolę. Homo Communicativus, 3(5), s. 199–211. Online: http://www.hc.amu.edu.pl/numery/5/chmiellumatk.pdf.
 • Dudek, Z. W., 1997. Na początku była nieświadomość. Psychologia dziecka według Junga. Warszawa: Eneteia.
 • Erikson, E. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.
 • Freud, Z. (1976). Poza zasadą przyjemności. Warszawa: PWN.
 • Freud, Z. (2003). Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne. Warszawa: PWN.
 • Fromm, E. (1998). Rewizja psychoanalizy. Warszawa: PWN.
 • Grzybkowska, D. (2001) Remityzacyjny aspekt gier fabularnych ALBO albo. Archetypy, nr 3, s. 125–132.
 • Hall, C. S., Lindsey, G. (2001). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.
 • Jacobi, J. (1993). Psychologia C. G. Junga. Wprowadzenie do całości dzieła. Warszawa: Wydawnictwo Wodnika.
 • Jung, C. G. (1993a). Archetypy i symbole. Warszawa: Czytelnik.
 • Jung, C. G. (1993b). Wspomnienia, sny, myśli. Warszawa: Wydawnictwo Wrota.
 • Murray, H. A. (1940). What should psychologists do about psychoanalysis? Journal of Abnormal and Social Psychology, nr 35, s. 150–175.
 • Szeja, J. (2002). Między baśnią a dramą. Narracyjne gry fabularne i konteksty kulturowe. Kultura Popularna, 1.
 • Zagórska, W. (2004). Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Kraków: Universitas.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10116
YADDA identifier
bwmeta1.element.d00553d0-25d3-325a-bc49-86d1d1aa200b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.