PL EN


Journal
2017 | 1(10) | 27-44
Article title

Elementy grywalizacji w mediacjach gospodarczych – studium przypadku

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Elements of gamification in commercial mediation – case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi zaproszenie do rozważań na temat możliwości i celowości używania grywalizacji w mediacjach gospodarczych w polskiej rzeczywistości społeczno-prawnej. Opiera się na prezentacji autorskiego narzędzia grywalizacyjnego i na badaniach nad postępowaniami mediacyjnymi z jego zastosowaniem. Autor stawia hipotezę o wysokiej użyteczności elementów grywalizacji w mediacjach gospodarczych ze względu na zwiększanie – przez te elementy – jakości procesów komunikacji i zaangażowania stron w budowanie porozumienia. Tekst jest raportem z prawdopodobnie pierwszego w Polsce studium przypadków użycia elementu grywalizacji w mediacjach gospodarczych. Poprzez analizę 19 przykładów postępowań tego rodzaju, w których stosowano jedno narzędzie grywalizacyjne, autor – zarazem mediator prowadzący te postępowania – wskazuje pewne prawidłowości, mające zweryfikować słuszność stawianej hipotezy, i wysnuwane z nich wnioski. Jakkolwiek skala studium jest zbyt mała, żeby uznać je za miarodajne, ma ono otworzyć dyskurs naukowy na temat możliwości wykorzystania grywalizacji w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, jak również wskazać potencjalne trudności i niebezpieczeństwa przy pracy badawczej nad opisywanym zagadnieniem.
EN
The aim of the article is to serve as an invitation into the discourse of the possibility as well as appropriateness of using gamification as an effective mediation strategy in the Polish social and legal settings. The article is based on a case study with the use of the author’s gamification tool. The author presents the hypothesis that gamification can prove a great asset in commercial mediation by enhancing communication flows between both parties, as well as increasing their engagement in striving for building mutual understanding. The article is a report of probably the first Polish case study using the elements of gamification to aid in the resolution of economic disputes. The author of the article, at the same time the mediator in all 19 studied proceedings, attempts to show certain correlations between cases, using the same gamification strategy in an attempt to verify the validity of the hypothesis. Although the range of the case study is far too narrow to offer a full and objective overview of the subject, it is an attempt to open a forum for discussion on further implementation of gamification as a tool in alternative mediation strategies, as well as an attempt to outline the risks and pitfalls of its scientific study.
Journal
Year
Issue
Pages
27-44
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Arif, N., Franke, A. (27 sierpnia 2013). Peace, innovation and gamification: Can games help resolve social conflict? Online: <http://europeandcis.undp.org/blog/2013/08/27/peace-innovation-and-gamification-can--games-help-resolve-social-conflict>.
 • Bobrowicz, M. (17 grudnia 2012). Rozwój mediacji w  Polsce. Online: <http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/wydarzenia-mediacyjne--w-polsce/download,1322,0.html>.
 • Filler, E. A. (2012). Commercial Mediation in Europe: An Empirical Study of the User Experience. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
 • Kimbro, S. L. (13 marca 2015). Gamification for Law Firms. Online: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2578110>.
 • KPMG (sierpień 2014). Competing for engagement. The approach, findings and implications of a gamified pilot project. Online: <http://www.kpmg.com/AU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/gamification-competing-for-engagement-2014.pdf>.
 • Larsson, L. (2009). Porozumienie bez przemocy w mediacjach. Jak być trzecią stroną w konflikcie (tłum. B. Pawłowska-Montwiłł). Warszawa: Czarna Owca.
 • McGonigal, J. (20 marca 2010). Gaming can make a better world. Online:<http://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world/transcript?language=en>.
 • Nordhelle, G. (2010). Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów (tłum. K. Drozdowska). Gdańsk: Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych.
 • Pieckowski, S. (2012). Mediacja w sprawach gospodarczych. Stan prawny na 1 grudnia 2012 r. Online: <http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/download,1594,6.html>.
 • Polskie Centrum Mediacji (2017). O mediacji. Online: <http://mediator.org.pl/zasady_mediacji/11>.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości RP (2010). Statystyki mediacji do 2010 r. –procentowe ujęcie wyników mediacji. Online: <http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki>
 • Tkaczyk, P. (2012). Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych. Gliwice: Helion.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Dziennik Ustaw 1964 Nr 43 poz. 296. Online: <http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19640430296&type=3>.
Notes
PL
Data dostępu do źródeł internetowych wykorzystanych w tekście:
18 kwietnia 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4555
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-011916b9-d14b-4fa9-99e1-0f0b43dcd157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.