PL EN


2010 | 1 | 2 | 51-56
Article title

Potrzeba wykorzystania i aktualizowania wiedzy z zakresu technologii informacyjnej w opinii uczniów

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tematem opracowania jest przybliżenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w edukacji. Przedstawiono rolę ICT we współczesnym kształceniu. Na podstawie analizy badań ankietowych wykazano, że uczniowie gimnazjum są świadomi dezaktualizacji wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych, ale blisko 1/3 nic nie robi, aby pozostawać na bieżąco z wiedzą z zakresu technologii informacyjnej.
EN
The analysis of use of information and communication technologies in education is the subject of this paper. There was shown the role of ICT in modern education. Based on analysis of the survey was shown that middle school students are aware of quickness outdated knowledge of modern information technology, but nearly 1/3 of them does nothing to get familiar with the newest knowledge in area of information technology.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
51-56
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
  • Depešová J., Širka J. (2003), Tradičné technologie a ich využiti v ergoterapii [w:] Zborník Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania, B. Bystrica: FPV UMB, s. 409–413, ISBN 80-8055-870-1.
  • Kaššáková V., Kozik T. (2004), Secondary school education and its relation to students successfulness and interest in study at technical universities [w:] Technické vzdelávanie v informačnej spoločnosti, Nitra UKF, s. 130–152, ISBN 80-8050-745-7.
  • Noga H. (2006), Wybrane aspekty edukacji informatycznej dzieci i młodzieży [w:] Technika – Informatyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne podstawy edukacji informatycznej, t. VI, R.D.U. Rzeszów, s. 111–116, ISBN 83-88845-70-5.
  • Okoń W. (2003), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa, ISBN 83-86770-21-X.
  • Okoń W. (2004), Nowy słownik pedagogiczny, wyd. IV, Warszawa, ISBN: 83-89501-19-8.
  • Tomková V., Vargová M. ( 2004), Mimoškolská technická záujmová činnosť [w:] Technické vzdelávanie v informačnej spoločnosti, Nitra: PF UKF, s. 341–350, ISBN 80-8050-745-7, EAN 9788080507459.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-023029d6-a5e0-46fd-8c26-cce0201f09ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.