PL EN


2016 | 30 | 277-288
Article title

Segment streszczający recenzji cenzorskiej (na materiale GUKPPiW z roku 1950)

Content
Title variants
EN
Summarizing segment of censorship review (on the GUKPPiW material from 1950)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omawiam segment streszczający recenzji cenzorskiej. Przedmiotem analizy są wybrane materiały archiwalne GUKPPiW z roku 1950. W pierwszej części charakteryzuję segment streszczający ze względu na następujące kryteria: cel, kanał komunikacji oraz kryterium wierności tekstowi. W następnej części wskazuję na stałe elementy organizujące wypowiedź cenzorską, takie jak: odtworzenie ciągu przyczynowo-skutkowego recenzowanego utworu, charakterystykę postaci czy stosowanie formuł inicjalnych. W części ostatniej podnoszę kwestię jednej z podstawowych cech definicyjnych streszczenia, czyli obiektywizmu. Wykazuję, że funkcjonariusze z Mysiej, mając „rację z urzędu”, nierzadko zachowywali jedynie pozory obiektywizmu.
EN
In the paper I describe the summarizing segment of the censorship review. The subject of the analysis are the archival materials of GUKPPiW from the year 1950. In the first part I analyze the summarizing segment according to the following criteria: aim, communication channel and faithfulness to the original. In the next part I point out constants which organize the syntax of censorship review, i.e.: the recapitulation of causal continuity of the reviewed work, character descriptions and initial formulas. In the last part I discuss the problem of one of the main definitional features of the summary, that is objectivity. I point out that the officials from the Mysia street kept only appearances of objectivism and functioned as if they were “right by default”.
Year
Issue
30
Pages
277-288
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Łódź
References
 • Bar J. 1982: Dydaktyka ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Skrypt dla studentów filologii polskiej, Opole.
 • Bartmiński J. 1992: Streszczenie w aspekcie typologii tekstów, [w:] Dobrzyńska T. (red.), Typy tekstów. Zbiór studiów, Warszawa, 7–14.
 • Budrowska K. 2009: Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948-1958, Białystok.
 • Fik M. 1996: Cenzor jako współautor, [w:] Wojnowska B. (red.), Literatura i władza, Warszawa, 131–147.
 • Gajda S. 1982: Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Wrocław.
 • Grzenia J. 1996: Streszczenie jako forma poetycka, [w:] Dobrzyńska T. (red.), Tekst i jego odmiany, Warszawa.
 • Kostkiewiczowa T. 2008: Streszczenie, [w:] Sławiński J. (red.), Słownik terminów literackich, wyd. 5, Wrocław, 525.
 • Kozłowski K. 2013: Krzysztof Kozłowski o cenzurze w PRL, [wywiad, nagranie video], <http://www.youtube.com/watch?v=yTTGAg_Xgt8> [19 lipca 2015].
 • Marciszewski W. 1981: Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa.
 • Marciszewski W. 1970: Sposoby streszczania i odmiany streszczeń, Studia Semiotyczne 1, wyd. i wstęp J. Pelc, 151–169.
 • Nagajowa M. 1985: Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej, Warszawa.
 • Śmietało K. 2008: Jak uczyć się szybciej i skuteczniej?, [w:] Wyrównywanie szans edukacyjnych polskiej wsi. Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi, Białystok, 34–54.
 • Trzęsicki T. 1986: Streszczenie jako operacja nad tematyczno-rematyczną strukturą tekstu, [w:] Dobrzyńska T. (red.), Teoria tekstu, Wrocław.
 • Wiśniewska-Grabarczyk A. 2016: Recenzja cenzorska Polski Ludowej, Zagadnienia Rodzajów Literackich 2016, nr 59 (117), z. 1, 97–103.
 • Wojtasiewicz O. A. 1997: Próba formalnej definicji pojęcia streszczenia, Studia Semiotyczne, 185–191.
 • Wójcik J. 1985: Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, [w:] Dietrich J., Wójcik J., Nauczanie języka polskiego w klasie 6. Książka przedmiotowo-metodyczna, Warszawa.
 • Woźniak-Łabieniec M. 2011: Wokół recepcji Traktatu polemicznego Witolda Wirpsza. Głosy o Miłoszu w roku 1951 w świetle dokumentów cenzury, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, z. 4, 152–163.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-025d3d69-7eda-4126-b78d-661e175602d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.