PL EN


2013 | 1 | 13-16
Article title

PROFESJOLOGIA W KONTEKŚCIE NAUK O PRACY PROBLEMY TEORII I PRAKTYKI. PROFESJOLOGIA W KONTEKŚCIE NAUK O PRACY

Content
Title variants
EN
PROFESSIOLOGY IN THE CONTEXT OF WORK SCIENCE. PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przygotowanie i doskonalenie zawodowe to zasadniczy obszar problematyki profesjologicznej. Przemiany procesu edukacji zawodowej w sposób szczególny wpłynęły na niedopasowanie zawodowe pracowników. Współczesne organizacje i pracownicy stają przed wyzwaniami, które wymuszają wsparcie wielu dyscyplin nauki. Nauki o pracy są podstawowymi w procesie rozwoju zawodowego człowieka oraz rozwoju organizacji. Teoretyczne analizy i praktyczne podejmowane działania w obszarze nauk o pracy są dziś wyzwaniem szczególnym.
EN
Preparation and professional development is an essential area of the professiology issues. Transformation process of professional education contributed to the mismatch of the employees in a special way. Modern organizations and employees face challenges that force to support many scientific disciplines. Science jobs are essential in the professional development of human and organizational development. Nowadays the theoretical analysis and practical activity in the area of work science are a particular challenge.
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Pietrulewicz B., Career development in the contaxt of global, organization and employee’s reguirements. Metadological remarks, [w:] Vocational education in the context of knowledge based economy, (red.) R. Lipiec, UKW Bydgoszcz 2013.
  • Wiatrowski Z., Działalność zawodoznawcza w kontekście rozwoju zawodowego człowieka, Problemy Profesjologii, nr 1/2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0342f2e3-ed35-4498-b044-06761bb5a678
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.