Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1 | 139-165

Article title

Ugrupowania polityczne a niepodległość. U źródeł polskiej państwowości w 1918 r.

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł traktuje o układzie sił politycznych u zarania niepodległego państwa polskiego po I wojnie światowej. Okres zaborów nie przeszkadzał ludności polskiej w politycznym organizowaniu się na terenie ziem polskich i poza ich granicami. Stąd w 1918 r. na scenę polityczną weszły natychmiast „gotowe” struktury partyjne, z własnym programem politycznym, celami i doświadczonymi przywódcami. Poza nielicznymi wyjątkami, opowiedziały się one w 1918 r. za demokratycznym ustrojem Rzeczypospolitej. Czołową postacią polityczną stał się od początku II Rzeczypospolitej Józef Piłsudski – wcześniej organizator konspiracyjnej PPS. Jego zasługi dla odzyskania niepodległości wyraziły się w powierzeniu mu urzędu Naczelnika Państwa, a pierwsze decyzje w tej roli dotyczyły rozpisania wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Wyniki wyborów wskazały na równowagę między prawicą, centrum i lewicą, co zadecydowało o istnieniu ostrych sporów politycznych wokół kształtu ustrojowego II Rzeczypospolitej.

Keywords

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0417a88a-5db4-4afa-acf6-14775890a6b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.