PL EN


2019 | 110 | 2 | 15-41
Article title

Twórczość literacka Władysława Bogusławskiego – „kwestia podrzędna”?

Authors
Title variants
EN
Władysław Bogusławski’s Literary Creativity—“A Second Rate Case”?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia twórczość literacką Władysława Bogusławskiego (1838–1909), wybitnego krytyka (teoretyka) teatru i zasłużonego krytyka literackiego. Był on też autorem tekstów prozatorskich, powstałych głównie w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Najciekawsze z nich, sześć opowiadań i nowel oraz jeden obrazek dramatyczny, reprezentują dyskurs kobiecy (feministyczny), ukazując relacje płci wnikliwie i niestereotypowo: w kontekście psychologiczno-obyczajowym, społecznym, antropologicznym, historyczno-kulturowym i filozoficznym, a także w ambiwalentnym ujęciu pro- i antyemancypacyjnym. Równie interesujące i cenne dokumentarnie są dwie autobiograficzne reminiscencje, odwołujące się do pobytu pisarza na zesłaniu na Syberii. Wreszcie dwa drobiazgi nowelistyczne to parabole o przesłaniu filozoficzno-etycznym. Zróżnicowaną tematycznie i formalnie prozę pisarza cechują niebanalne rozwiązania kompozycyjne oraz erudycja estetyczna (m.in. nawiązania do muzyki i malarstwa).
EN
The paper describes the literary creativity of Władysław Bogusławski (1838–1909), an distinguished theatre critic (theorist) and a deserving literary critic. Bogusławski was the author of prose pieces produced mainly in 1880s. The most interesting of them—six tales and short stories as well as one dramatic sketch—represent female (feminist) discourse, showing sex relations penetratingly and nonstereotypically: in a psychological-customary, social, anthropological, history-cultural and philosophical context, as well as from the ambivalent pro- and antiemancipatory stance. Equally interesting and valuable are two autobiographical reminiscences referring to the writer’s stay in exile in Siberia. Finally, there are two minor tales—parables with a philosophical and ethical message. Bogusławski’s thematically and formally diversified prose is characterised by original compositional solutions and aesthetic erudition (e.g. references to music and painting).
Year
Volume
110
Issue
2
Pages
15-41
Physical description
Dates
printed
2019-06-27
Contributors
author
  • Uniwersytet Opolski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04ae9f27-f0d6-4b7f-b2b7-f1a634b21d8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.