PL EN


2014 | 59 | 4(357) | 60-80
Article title

Rzetelność jako prawne i pozaprawne kryterium kontroli

Authors
Content
Title variants
EN
Integrity as a Legal and Non-legal Audit Criterion
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Out of the four constitutional audit criteria, on the basis of which NIK assesses the activity of audited entities, there is not much literature dedicated to integrity. The available literature usually provides a lexical definition of integrity only, emphasises its symbolic nature or presents it as a criterion that is inferior to legality and efficacy. The attempts that have been made to interpret the criterion of integrity do not refer to the practical interpretation that dates back to 1949. Whereas NIK, due to the lack of a legal definition, frequently used its right to define the standards of behaving with integrity in an authoritative manner. In his article, the author emphasises the importance of NIK’s defining of integrity in the non-legal and normative context, as well as presents the results of analyses of audit statements from seven Regional Branches of NIK, which prove that the interpretations adopted do not always fall into the available understanding of the notion of integrity.
Year
Volume
59
Issue
Pages
60-80
Physical description
Dates
published
2014-08
Contributors
author
 • Najwyższa Izba Kontroli
References
 • Dziadoń J. 1995. „ Próba interpretacji kryteriów kontroli”. Kontrola Państwowa 6: 17.
 • Ruśkowski E. 2002. „Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli”. Kontrola Państwowa 4 (nr specjalny): 71.
 • Szewczyk M. 2002. „Ekspertyza prawna w sprawie interpretacji pojęć kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli”. Kontrola Państwowa 4 (nr specjalny): 37-38.
 • Miodek J. 2002. „Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli”. Kontrola Państwowa 4 (nr specjalny): 9.
 • Niezgódka-Medek M. 2002. „Ekspertyza prawna w sprawie interpretacji pojęć kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli”. Kontrola Państwowa 4 (nr specjalny): 34.
 • Łukowski P. 2012. Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji. Warszawa: Wydawnictwo LEX.
 • Jarzęcka-Siwik E., B. Skwarka. 2011. Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Jarzęcka-Siwik E., T. Liszcz, M. Niezgódka-Medková, W. Robaczyński.2000. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Iserzon E. 1962. „Kontrola „związanej” i „swobodnej” działalności administracji”. Kontrola Państwowa 3: 2.
 • Ziembiński Z. 1997. Zarys teorii prawa. Poznań: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi.
 • K. Pawłowicz K. 2000. „Mit nietykalności”. Kontrola Państwowa 6: 79.
 • Dziadoń J. 2010. „Praktyczne aspekty stosowania kryteriów kontroli wykonania zadań”. Przegląd Metodyczny (NIK) 2: 18-19.
 • Morawski L. 2005. Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Warszawa: LexisNexis.
 • Murat L. 2007. Wola prawodawcy w świetle prawa stanu Nowy Jork. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04d16abb-ef57-4e0a-83b5-ced5a3ecc715
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.