Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 110 | 2 | 71-88

Article title

Wizerunek kobiety w amerykańskiej korespondencji Henryka Sienkiewicza

Title variants

EN
The Image of Woman in Henryk Sienkiewicz’s American Correspondence

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przestawione są Sienkiewiczowskie wyobrażenia na temat kobiet zawarte w jego "Listach z podróży do Ameryki". Badane są wypowiedzi Litwosa odnoszące się do realnych i postulowanych zachowań kobiet, przypisanych im ról społecznych oraz cech konstytuujących kobiecość jako kategorię społeczno-kulturową. Szerszym kontekstem owych publicystycznych obserwacji stają się współczesne autorowi dyskursy dotyczące różnic między płciami i kwestii emancypacyjnych.
EN
The article presents Sienkiewicz’s images of women from his "Listy z podróży do Ameryki" ("Letters from a Trip to America"). It researches Litwos’ statements referring to real and postulated woman behaviours, the social roles attributed to women, and the features which constitute femininity as a social-cultural category. The discourses concerning the differences between sexes and emancipation problems contemporary to Sienkiewicz make a broader context of the presented journalistic observations.

Year

Volume

110

Issue

2

Pages

71-88

Physical description

Dates

printed
2019-06-27

Contributors

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06e0b2b1-cbf1-44bf-aa6e-34e0f42a1e79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.