Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 16 | 393-405

Article title

CLINICAL COMMUNICATION AS A NEED OR OBLIGATION IN TEACHING PHYSIOTHERAPY STUDENTS

Selected contents from this journal

Title variants

PL
KOMUNIKACJA KLINICZNA JAKO POTRZEBA CZY OBOWIĄZEK KSZTAŁCENIA STUDENTÓW NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Teaching clinical communication is a new challenge in the medical fields of study in Polish higher education. The Medical University of Warsaw was the only school to teach this subject to physiotherapy students. To fulfil this obligation, education is indispensable, as a need and obligation, based on programmes and standards that systematise knowledge and skills, as well as social and clinical competences.
PL
W polskim szkolnictwie wyższym, kształcenie w przedmiocie komunikacja kliniczna jest nowym wyzwaniem na kierunkach medycznych. Warszawski Uniwersytet Medyczny był jedyną uczelnią kształcącą w tym przedmiocie studentów kierunku Fizjoterapia. W celu realizacji tych postanowień niezbędne jest kształcenie jako potrzeba i obowiązek na podstawie programów oraz standardów, które usystematyzują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne i kliniczne.

Year

Issue

16

Pages

393-405

Physical description

Contributors

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

References

 • Chochowska, M., Marcinkowski, J.T. (2013). Znaczenie dotyku w medycynie – na przykładzie terapii manualnej tkanek miękkich. Cz.II. Dotyk jako czynnik terapeutyczny i kod kulturowy. Hygeia Public Health, 48 (3).
 • Chojnowski, M. (2016). Standardowe i niestandardowe zachowania językowe lekarzy i pacjentów. Zbliżenia Cywilizacyjne, 12 (2).
 • Dawson, S., King, L., Grantham, H. (2013). Review article: Improving the hospital clinical handover between paramedics and emergency department staff in the deteriorating patient. Emergency Medicine Australasia, 25 (5).
 • Jarosz, M., Kawczyńska-Butrym, Z., Włoszczak- Szubzda, A. (2012). Modele komunikacyjne relacji lekarz – pacjent – rodzina. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18 (3).
 • Komunikacja kliniczna (2018). Access: http://komunikacjakliniczna.pl/.
 • Komunikacja medyczna (2018). Access: http://komunikacjamedyczna.pl/.
 • Lubowiecki-Vikuk, A., Gnuskowski, M. (2016). Rola kompetencji międzykulturowych na rynku turystyki medycznej w Polsce. Hygeia Public Health, 51 (3).
 • Meller, D., Milik, A. (2014). Komunikacja interpersonalna w zakładach opieki zdrowotnej. Journal of Managment and Finance, 12 (2).
 • Ogłodek, E., Moś, D., Araszkiewicz, A. (2009). Zasady kontaktu terapeutycznego lekarza z pacjentem. Zdrowie Publiczne, 119 (3).
 • Pechak, C., Black, J.D. (2013). Benefits and Challenges of International Clinical Education from a US-based Physiotherapist Faculty Perspective. Physiotherapy Research International, 18 (3).
 • Praestegaard, J., Gard, G. (2013). Ethical issues in physiotherapy-reflected from the perspective of physiotherapists in private practice. Physiotherapy Theory and Practice, 29 (2).
 • Szabat, M. (2016). Comprehension of Body in Culture and Medicine against Cultural Changes. Rozprawy Naukowe, 53.
 • Wac, K., Żołnierz, J. (2016). Zagadnienie dotyku w kontekście rozważań nad godnością cielesności osoby ludzkiej. Kwartalnik Naukowy, 4 (28).
 • Włoszczak-Szubzda, A., Jarosz, M. (2013). Professional communication competences of physiotherapists – practice and educational perspectives. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 20 (1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-074eac33-8c05-42c6-a331-97fb349bbb39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.