PL EN


2015 | 6 | 1 | 177-182
Article title

Intuicja jako czynnik sprzyjający trafności podejmowanych decyzji

Authors
Content
Title variants
EN
Intuition as a Factor Contributing to the Accuracy of Taken Decisions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono poglądy na temat znaczenia intuicji i jej definicje. Zaprezentowano rolę intuicji w procesie podejmowania decyzji.
EN
In the article views on the importance of intuition and its definitions were presented. The role of intuition in decision making process was explained.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
177-182
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Agor W.H. (red.) (1998), Intuicja w organizacji, Kraków.
 • Armstrong M. (1997), Jak być lepszym menedżerem, Warszawa.
 • Bolesta-Kukułka K. (2000), Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa.
 • Clausewitz von C. (1995), O wojnie: księgi I–VIII, Lublin.
 • Copleston F. (1995), Historia filozofii, Warszawa.
 • Galata S. (2004), Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Warszawa.
 • Goldberg P. (1998), Różnorodność doświadczeń intuicyjnych, [w:] Agor W.H. (red.), Intuicja w organizacji, Kraków.
 • Harper S.C. (1998), Jak myślą menedżerowie wyższego szczebla, [w:] Agor W.H. (red.), Intuicja w organizacji, Kraków.
 • Jędrzejczyk W. (2013), Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, Toruń.
 • Karwowski M. (2005), Konstelacje. Zdolności. Typy inteligencji a kreatywność, Kraków.
 • Kolańczyk A. (1991), Intuicyjność procesu przetwarzania informacji, Gdańsk.
 • Kolańczyk A. (2009), Trójczynnikowy model intuicji twórczej – niejawna samokontrola, uwaga ekstensywna i przewartościowanie znaczeń, [w:] Kozielecki J. (red.), Nowe idee w psychologii. Psychologia XXI wieku, Gdańsk.
 • Markowski E. (2012), Intuicja jako czynnik wspomagający proces podejmowania decyzji w warunkach ekstremalnych, [w:] Harasim W. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Warszawa.
 • Motycka A. (2005), Rozum i intuicja w nauce, Warszawa.
 • Nosal C.S. (2002), Myślenie intuicyjne – fenomenologia i prawdopodobne mechanizmy, „Albo Albo. Problemy Psychologii i Kultury” nr 4.
 • Peirce P. (2001), Intuicja. Jak słuchać wskazówek wewnętrznego głos, Konstancin-Jeziorna.
 • Samuelson W.F., Marks S.G. (1998), Ekonomia menedżerska, Warszawa.
 • Słownik filozofii (2009), Warszawa.
 • Walters J.D. (2003), Intuicja, Łódź.
 • Weisbach Ch., Dachs U. (2000), Inteligencja emocjonalna. Uczucia. Intuicja. Sukces, Warszawa.
 • Wilsz J. (2009), Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07a242e0-26f4-4b1b-80b0-a36307edd807
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.