PL EN


2016 (R. XV) | 1(59) | 155-
Article title

Fotografia jako źródło postpamięci

Content
Title variants
EN
The photograph as a resource of the postmemory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fotografie są niezwykle cennym materiałem badawczym dla badaczy zajmujących się pamięcią społeczną. Autorka stara się przybliżyć źródła ikonograficzne we współczesnej kulturze wizualnej w kontekście postpamięci. Szczególnym rodzajem obrazów, które pełnią funkcję nośników pamięci społecznej, są „fotografie Zagłady”. Wymagają one odczytania kontekstu ich narracji; w sensie edukacyjnym umożliwiają międzyludzkie komunikowanie się w imię poznania prawdy o przeszłości. Postpamięć jest kategorią objaśniającą i wartościującą interpretację rodzinnych źródeł ikonograficznych, która nie narzuca, nie redukuje, a nakłaniając do refleksji, dostarcza wiedzy, wyjaśnia i prowadzi do głębszego zrozumienia. Pokazano działanie edukacyjne, które uczy, jak patrzeć „poprzez” fotografie na przeszłość lokalnej wspólnoty.
EN
For researchers concerned with social memory photographs are an extremely valuable material for study. The article attempts to bring forth iconographic sources of contemporary visual culture within the context of postmemory. Photographs of extermination are an especially unique type of pictures which act as a vehicle for social memory. They require that the context of their narration be interpreted; in the educational sense they make interpersonal communication in the name of learning the truth about the past possible. Postmemory is a category which explains and gives value to the interpretation of familial iconographic sources, which does not dictate or reduce but, by promoting reflection, provides knowledge, clarifies and leads to a deeper understanding. I have presented an educational activity which teaches how to look “through” the photographs at the past of a local community.
Keywords
Issue
Pages
155-
Physical description
Dates
published
2016-03-30
Contributors
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
References
 • Banks M. (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa.
 • Barrett T. (2014), Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy, Kraków.
 • Barthes R. (1995), Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa.
 • Collier J. Jr., Collier M. (2012), Zasady badań wizualnych, [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (red.), Kraków.
 • Czartoryska U. (2005), Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne, Gdańsk.
 • Didi-Huberman G. (2008), Obrazy mimo wszystko, Kraków.
 • Hirsch M. (2010), Żałoba i postpamięć, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, przeł. Katarzyna Bojarska, E. Domańska (red.), Poznań.
 • Hirsch M. (2012a), Family frames. Fotography, narrative and postmemeory, Harvard.
 • Hirsch M. (2012b), The generation of postmemory. Writing and visual culture after the Holocaust, New York.
 • Klimaszewska B. (2014), Wczorajszy świat. Żydzi Radzymina w fotografii 1920–1939, (katalog wystawy), Warszawa.
 • Konecki K. (2005), Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. I, nr 1.
 • Kubiszyn. M. (2007), Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym. Studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, Toruń.
 • Le Goff J. (2007), Historia i pamięć, Warszawa.
 • Łaguna-Raszkiewicz K. (2012), Pamięć społeczna o relacjach polsko-żydowskich w Białymstoku. Perspektywa edukacji międzykulturowej, Toruń.
 • Łaguna-Raszkiewicz K. (2015), Memory as social capital. Outline of the problem, „Papers of Social Pedagogy”, nr 1(2).
 • Łukaszewicz-Alcaraz A. (2014), Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego, Warszawa.
 • Mendel M. (2006), Pedagogika miejsca, Wrocław.
 • Michałowska M. (2014), Fotografia, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Saryusz-Wolska M., Traba R., Warszawa.
 • Moss M. (2009), Toward the visualisation of history. The past as image, Lexington Books.
 • Saryusz-Wolska M., Traba R., (2014), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa.
 • Sikora S. (2004), Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Izabelin.
 • Smolińska-Theiss B., Theiss W. (2010), Badania jakościowe – przewodnik po labiryncie, [w:] Podstawy metodologii Badań w pedagogice, Palka S. (red.), Sopot.
 • Sontag S. (2012), Świat obrazów, [w:] Fotospołczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Bogunia-Borowska M., Sztompka P. (red.), Kraków.
 • Szpociński A. (2009), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, Warszawa.
 • Sztompka A. (2005), Socjologia zmian społecznych, przekład J. Konieczny, Kraków.
 • Sztompka P. (2007), Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa.
 • Sztompka P. (2012), Wyobraźnia wizualna i socjologia, [w:] Fotospołczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Bogunia-Borowska M., Sztompka P. (red.), Kraków.
 • Tarsa M. (2005), Czas–pamięć–fotografia. Próba fenomenologicznej refleksji nad fotografią, „Estetyka i Krytyka, 7/8.
 • Theiss W. (2006), Góra Kalwaria/Ger: pejzaż asocjacyjny (studium pamięci kulturowej miejsca), [w:] Pedagogika miejsca, Mendel M. (red.), Wrocław.
 • Theiss W. (2010), Polish-Jewish past. From history to education, [w:] Jews and Christian in dialogue II. Identity – Tolerance – Understanding, Bron M. Jr. (red.), Stockholm.
 • Theiss W. (2006), O metodzie historycznej w pedagogice społecznej, „Pedagogika Społeczna”, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07c425ca-344b-4441-98cb-eadc32362e5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.