PL EN


2019 | 110 | 2 | 179-193
Article title

Słowacki rękopiśmienny. Rec.: Marek Troszyński, Alchemia rękopisu. „Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego. Warszawa 2017. „Filologia XXI”

Authors
Title variants
EN
Handwritten Słowacki. A Review: Marek Troszyński, Alchemia rękopisu. „Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego. Warszawa 2017. „Filologia XXI”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja zawiera rozbiór nowatorskiej pracy Marka Troszyńskiego "Alchemia rękopisu. „Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego" (Warszawa 2017), na którą składa się edycja dokumentacyjna rękopisu dramatu Słowackiego oraz refleksja tekstologiczna, związana m.in. z tradycjami wydawniczymi mistycznego Dzieła poety, jego poetyką i zwyczajami pisarskimi. Autorka recenzji przybliża zaproponowane przez Troszyńskiego zasady wydania manuskryptu Samuela Zborowskiego, w wielu punktach różniącego się od tekstu znanego z dotychczasowych edycji, i najważniejsze walory publikacji na tle obserwowanego obecnie „powrotu do źródeł” literatury romantyzmu, zwłaszcza zainteresowania brulionami, oraz w kontekście tendencji rozwojowych współczesnego edytorstwa. Podejmuje też próbę oceny przyjętych rozwiązań edytorskich, pomysłowych i odważnych, z perspektywy odbiorcy o zróżnicowanych kompetencjach.
EN
The review contains an investigation into Marek Troszyński’s innovatory book "Alchemia rękopisu. “Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego" ("Alchemy of a Manuscript. Juliusz Słowacki’s “Samuel Zborowski”", Warsaw 2017) which is composed of a documentary edition of Słowacki’s drama manuscript and a textological reflection connected with, inter alia, the publishing traditions of the poet’s mystical Work, his poetics and writing customs. The reviewer describes the assumptions of the manuscript edition of Samuel Zborowski suggested by Troszyński—in many points different from the text known from the erstwhile editions—and the most fundamental values of this publication against the background of the presently observed “return to the sources” of romantic literature, especially interest in drafts, as well as in the context of the developmental tendencies of contemporary editing. She also attempts to evaluate the adopted editorial solutions, ingenious and brave from the stance of a mixed competence receiver.
Year
Volume
110
Issue
2
Pages
179-193
Physical description
Dates
printed
2019-06-27
Contributors
  • Uniwersytet w Białymstoku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0848f356-2c74-4643-9d54-fcca95285aeb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.