PL EN


Journal
2015 | 41 | 1 | 9-15
Article title

Status ontologiczny wzorów biografii

Authors
Content
Title variants
EN
The ontological status of biography models
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor dokonuje przeglądu rozumienia terminu wzoru biografii w naukach społecznych, korzystając z szerokiej tradycji socjologii niemieckiej i anglosaskiej. Przedstawia relacje pomiędzy wzorem biografii a wzorem osobowym, przebiegiem życia. Omawia funkcje jakie pełnią wzory biografii w życiu aktualnie żyjących jednostek. Wskazuje także na zmiany, które zaszły w organizacji współczesnych społeczeństw i ich znaczenie dla ludzkiej aktywności modyfikujące możliwe wzory biografii. Artykuł może inspirować do badań nad wzorami biografii we współczesnym społeczeństwie polskim, w tym także nad trudnościami w ich urzeczywistnieniu w życiu konkretnych jednostek.
EN
The author performs a review of the understanding of the concept of biography model in social science using the wide tradition of German and Anglo-Saxon sociology. He further shows the relationship between the model of a biography, the model of a person and the course of one’s life. There is a discussion on the functions fulfilled by biography models in the lives of living individuals. The author also points to the changes that occurred in the organisation of contemporary societies and their significance for human activity modifying possible biography models. The article may inspire to undertake research on biography models in the contemporary Polish society including the research on the difficulties in their realisation in the lives of particular individuals.
Journal
Year
Volume
41
Issue
1
Pages
9-15
Physical description
Contributors
author
References
 • Baacke D., Sander U., Vollbrecht R. (1994), Spielräume biographischer Selbstkonstruktion, Opladen.
 • Brose H.-G. (1986), Lebenszeit und biographische Zeitperspektiven im Kontextsozialer Zeitstrukturen, [w:] Zeit als Struktur element von Lebensweltund Gesellschaft, red. F. Fürstenberg, I. Morth, Linz.
 • Brose H.-G., Wohlrab-Sahr M., Corsten M. (1993), Soziale Zeit und Biographie, Opladen.
 • Brose H.-G. (red.) (1985), Berufsbiographien im Wandel, Opladen.
 • Buchmann M. (1989), The Script of Life in Modern Society: Entry into Adulthood in a Changing World, University of Chicago Press, Chicago.
 • Caspi A., Bem D.J. (1990), Personality Continuity and Change across the Life Course, [w:] Handbook of Personality: Theory and Research, red. L.A. Pervin, Guilford Press, New York.
 • Elder G.H. Jr. (1974), Children of the Great Depression: Social Change in Life Experience, University of Chicago Press, Chicago.
 • Elder G.H. Jr. (1985), Perspectives on the Life Course, [w:] Life Course Dynamics: Trajectories and Transitions, red. E.H. Glen Jr., 1968-1980, Ithaca, N.T.: Cornell University Press.
 • Elder G.H. Jr., Caspi A. (1990), Studying Lives in a Changing Society: Sociological and Personological Explorations, [w:] Studying Persons and Lives, red. A.I. Rabin et al., Springer, New York.
 • Fischer W., Kohli M. (1987), Biographieforschung, [w:] Methoden des Biographie- und Lebenslaufforschung, red. W. Voges, Opladen.
 • Fuchs W. (1984), Biographische Forschung. Eine Einführung in Praxis und Methoden, Opladen.
 • Hagestad G.O. (1990), Social Perspectives on the Life Course, [w:] Handbook of Aging and the Social Sciences, red. R.H. Binstock, L.K. George, wyd. 3, Academic Press, New York.
 • Hajduk E. (2001), Kulturowe wyznaczniki biegu życia, Warszawa.
 • Kalicki B. (1996), Lebensverläufe und Selbstbilder, Die Normalbiographie als psychologisches Regulativ, Opladen.
 • Kłoskowska A. (1959), Modele społeczne i kultura masowa, „Przegląd Socjologiczny”.
 • Kohli M. (1985), Die Institutionalisierung des Lebenslaufs. Historische Befunde und theoretische Argumente, „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie”, nr 37.
 • Kohli M. (1986), Gesellschaftszeit und Lebenszeit. Der Lebenslauf im Strukturwandel der Moderne, [w:] Kontinuitätsbruch der Moderne?, red. J. Berger, Gottingen.
 • Kohli M. (red.) (1978), Soziologie des Lebenslaufs, Neuwied.
 • Kohli M. Robert G. (red.) (1984), Biographie und soziale Wirklichkeit, Stuttgart.
 • Mayer K.U. (1986), Structural Constrains on the Life Course „Human Development” 29, 163-170.
 • Mayer K.U. , Brandon Tuma N. (red.) (1990), Event History Analysis in Life Course Research, Madison: University of Wisconsin Press.
 • McAdam D. (1989), The Biographical Consequences of Activism, „American Sociological Review” 54, 744-760.
 • McKinley R. (1992), Historia życia a psychobiografia. Badania teorii i metody, Warszawa.
 • Neugarten B.L., Datan N. (1975), Sociological Perspectives on the Life Cycle, [w:] Life-Span Development Psychology: Personality an Socialization, red. P.B. Baltes, K.W. Schale, Academic Press, New York.
 • O’Rand A.M., Krecker M.L. (1990), Concepts on the Life Cycle: Their History, Meanings, and Uses in the Social Sciences, „Annual Review of Sociology” 16, 241-262.
 • Prawda M. (1987), Cykl życia jednostki a wartość pracy, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Piorunek M. (2009), Bieg życia zawodowego człowieka. Kontrast transformacji kulturowej, Poznań.
 • Schroder W.H. (red.) (1985), Lebensauf und Gesellschaft. Zum Einsatz von kollektiven Biographien in der historischen Sozialforschung, Stuttgart.
 • Voges W. (red.) (1983), Soziologie der Lebensalter. Alter und Lebenslauf, München.
 • Voges W. (red.) (1987), Methoden der Biographie- und Lebenslaufforschung, Opladen.
 • Włodarek J., Ziółkowski M. (red.) (1990), Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań.
 • Worach-Kardas H. (1983), Wiek a pełnienie ról społecznych, Warszawa-Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08c2fa0a-4bff-4881-96f1-08f579e9a4c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.