PL EN


2014 | 185 | 84-97
Article title

Muzyczne public relations jako efektywne narzędzie promocji miast w Polsce

Content
Title variants
EN
Music in Public Relations as an Effective Tool for the Cities Promotion in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Można zauważyć, że eventy jako narzędzie public relations, w tym koncerty muzyki rozrywkowej (dni miast, festyny, festiwale), zaczynają odgrywać istotną rolę jako narzędzie kształtujące wizerunek miast i ich władz. Często bywa, że wydarzenia te są wręcz fundamentem, na którym miasta opierają swoją strategię komunikacyjnosprzedażową. Event jest szansą na intuicyjne pozycjonowanie marki, które jest warunkowane charakterem wydarzenia, jakie zostanie zorganizowane. Tego rodzaju przedsięwzięcia są okazją do bezpośredniego obcowania konsumenta z marką, do odbierania jej wszystkimi zmysłami w działaniu. Drugą istotną zaletą koncertów jest dwukierunkowość przepływu informacji. Imprezy umożliwiają nie tylko wpływanie na wybrane podmioty za pomocą prezentacji własnych idei, ale też zakładają aktywny udział odbiorców, poznanie ich postaw i opinii dzięki bezpośredniemu kontaktowi. Reasumując, celem niniejszego opracowania jest pokazanie, w jaki sposób i na ile skutecznie koncerty muzyki rozrywkowej stają się w Polsce pożądanym narzędziem promocji miast.
EN
The purpose of this paper is to show how and how effectively pop music concerts have begun to be used in Poland as an effective tool for promoting cities. To achieve this aim, I will make use of empirical research and a case study involving three cities: Łódź, Rybnik and Oświęcim. Based on the promotional strategy adopted by the cities, their use of music in public relations consisted primarily of live pop music concerts. Public relations activities based on events of this type can help a city build a strong brand with a positive image that communicates the uniqueness of the city and distinguishes it from others, which can affect the decisions of tourists, investors and residents.
Year
Volume
185
Pages
84-97
Physical description
Contributors
References
 • Allen P.: Artist Management. Elsevier, Burlington 2007.
 • Chrząścik M.: Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2013, nr 97.
 • Cook N.: Muzyka. Oxford University Press, Warszawa 2000.
 • Cwalina W., Falkowski A.: Marketing polityczny. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych. Red. A. Grzegorczyk. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2009.
 • Grzegorczyk A., Kochaniec A.: Kreowanie wizerunku miast. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010.
 • Komunikowanie się w biznesie. Red. H. Mruk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 • Kowalczyk Z.: Kronika Muzyki Popularnej XX wieku. Astrum, Wrocław 1995.
 • Lathrop T.: Music Marketing & Promotion. Billboard Books, Nowy Jork 2003.
 • Marketing turystyczny regionu. Red. Kuśmierski. Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, Kielce 2003.
 • Podczaska A., Kujawska-Krakowiak K.: Sponsoring kultury i sztuki w praktyce. Commitment to Europe Arts & Business, Warszawa 2007.
 • Waddell R., Barnet R., Berry J.: Concert Promotion and Touring. Billboard Books, Nowy Jork 2007.
 • Wolański A.: Słownik Terminów Muzyki Rozrywkowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • http://bestplaceinstytut.org/ [20.03.2014].
 • http://blog.journalistics.com/2010/pr-essential-music-industry/ [20.05.2014].
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Popular_music#cite_note-middleton_manuel-7 [22.05.2014].
 • http://informa24.pl/przetargi/884238/Promocja-Miasta-Oswiecim-podczas-Life-Festival- Oswiecim-2013-odbywajacego-sie-w-Oswiecimiu-w-dniach-26-29-czerwca-2013- r-roku [22.03.2014].
 • http://investinrybnik.eu/slide/miasto-ze-strategia-rozwoju/ [22.04.2014].
 • http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,13895204,_W_Lodzi_bedzie_glosno___Ogolnopolska _kampania_miasta.html#ixzz2zicFKjrP [20.03.2014].
 • http://publicrelationsblogger.com/2008/05/overview-of-entertainment-pr-one.html [22.05.2014].
 • http://wiadomosci.onet.pl/prasa/marketing-muzyczny-wkracza-na-scene/47hyd [20.05.2014].
 • http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/992852,koncerty-gwiazd-moga-promowac-i-zmienic -wizerunek-slaskich-miast,id,t.html [22.03.2014].
 • http://www.expressilustrowany.pl/artykul/923389,hanna-zdanowska-koncerty-gwiazd-w-lodziswietna- promocja-miasta,id,t.html?cookie=1 [23.03.2014].
 • http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/376453,oswiecim-awantura-o-muzyczny-festiwal, id,t.html [22.03.2014].
 • http://www.kreatywna.lodz.pl/page/14,glowne-zalozenia.html [23.05.2014].
 • http://www.nowiny.rybnik.pl/sonda,317,czy-koncerty-gwiazd-rocka-w-rybniku-sa-dobrapromocja- miasta.html [22.03.2014].
 • http://www.whitehouse.gov/blog/2013/06/12/rock-and-roll-economics-and-rebuildingmiddle- class [22.02.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08f598d1-71ab-4fad-a48a-db62b9d8071e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.