PL EN


2014 | 185 | 233-244
Article title

Uczelnia w kryzysie komunikacyjnym. Próba typologii

Authors
Content
Title variants
EN
University During Communication Crisis. Attempt at Typology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obrębie rozmaitych typologii kryzysów znajduje się każdorazowo obszar szczególnie wrażliwy na budowanie lub burzenie wizerunku. Jest to tzw. kryzys komunikacyjny, wywołany przez plotki, pogłoski, zniekształcenia informacji, nieprzychylne informacje prasowe, rozpowszechnianie informacji wyjętych z kontekstu, skandale wynikające z nieodpowiedniego zachowania, kłamstwa, ujawnianie mrocznych tajemnic z przeszłości, wrogie kampanie reklamowe, naruszenia praw autorskich, utratę danych, fałszerstwo, fałszywe pogłoski, a nawet zwykłe zainteresowanie mediów w sytuacji, gdy organizacja ma kłopoty finansowe, prawne czy organizacyjne - choćby przejściowe. Każdy z kryzysów jest inny, ma inny czas, miejsce, bohaterów i kontekst. Obowiązuje jednak pewien zestaw zasad dobrze opisanych w literaturze public relations; powinien być on w sytuacji kryzysowej akceptowany i stosowany przez służby prasowe i promocyjne działające na uczelni, jeśli to ona jest miejscem takich wydarzeń. Nie ma oczywiście gwarancji skuteczności, ale procent korzystnych scenariuszy przy stosowaniu się do owego zestawu zasad jest znacząco wyższy niż przy ich ignorowaniu. Szanse rosną jeszcze bardziej, jeśli w całym kierownictwie uczelni jest zachowany konsens co do wybranych form wychodzenia z kryzysu.
EN
The aim of this article is to present some examples of communication crisis situations that have happened at Polish universities during passing last ten years. All presented cases are divided in groups showing signs of some similarities. Such approach may be helpful as a tool used by university press officers in their daily routines; can be develop in research on crisis in organization as well.
Year
Volume
185
Pages
233-244
Physical description
Contributors
author
References
 • Abramowicz D.: My name is Ceynowa. Andrzej Ceynowa. "Dziennik Bałtycki", 4 lutego 2011.
 • Barnett B.: Framing Rape - An Examination of Public Relations Strategies in the Duke University Lacrosse Case. "Communication, Culture & Critique" June 2008, Vol. 1, Iss. 2.
 • Bliwise R.: A Spring of Sorrows. Duke University News & Communications.
 • Chikudate N.: Collective Myopia and Defective Higher Educations Behind the Scenes of Ethically Bankrupted Economic Systems: A Reflexive Note from a Japanese University and Taking a Step Toward Transcultural Dialogues. "Journal of Business Ethics" July 2002.
 • Co poeta-naukowiec miał na myśli? "Tygodnik Zielonogórski", 17 listopada 2007.
 • Mitroff J.: Managing Crises Before They Happen. Amacom, New York 2000.
 • Podraza U.: Kryzysowe public relations. Difin, Warszawa 2009.
 • Reszka P.: Chemiczny atak na rektorat UMCS. "Gazeta Lokalna" - Lublin nr 255, wydanie z dnia 30 października 2008, Wydarzenia.
 • Reszka P.: Jaki był rok 2008. "Gazeta Lokalna" - Lublin nr 1, wydanie z dnia 02 stycznia 2009.
 • Reszka P.: Kosztowne odejście kanclerza. Za 300 tys. zł. "Gazeta Lokalna" - Lublin nr 257, wydanie z dnia 03/11/2008, Wydarzenia.
 • Reszka P.: Krasnobród. Kłopotliwy prezent dla UMCS. "Gazeta Lokalna" - Lublin nr 265, wydanie z dnia 13 października 2008, Wydarzenia.
 • Smektała T.: Public Relations w Sytuacjach Kryzysowych Przedsiębiorstw. Astrum, Wrocław 2001.
 • Szlachetka M.: Rektor prostuje swoje wcześniejsze słowa. "Gazeta Lokalna" - Lublin nr 11, wydanie z dnia 14 stycznia 2009, Jedynka.
 • krakow.gazeta.pl.
 • lodz.gazeta.pl.
 • niepoprawni.pl.
 • pl.wikinews.org.
 • wiadomosci.gazeta.pl.
 • wroclaw.dlastudenta.pl.
 • wroclaw.gazeta.pl.
 • www.alert24.pl.
 • www.dukemagazine.duke.edu.
 • www.euprio.org.
 • www.forumakad.pl.
 • www.nfa.alfadent.pl.
 • www.pardon.pl.
 • www.perspektywy.pl.
 • www.tvn24.pl.
 • www.wprost.pl.
 • wyborcza.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-177a2fc9-b18b-4e11-9f41-d93a0d79eb44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.