PL EN


2015 | 22 | 355-361
Article title

Mark Savickas’ theory as an inspiration for professional counselling aimed at adults enhanced with the application of Diagnostic and Simulation Games Method

Content
Title variants
PL
Teoria Marka Savickasa jako inspiracja dla doradztwa zawodowego dorosłych na przykładzie metody gier diagnostyczno-symulacyjnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In case of adult learners, the process of professional counselling, diagnosing of professional predispositions or providing support for learners in their professional career construction frequently requires the application of different methods and techniques than the ones applied in case of younger learners. In this article the author presents how Mark Savickas’ career construction theory and narrative career counselling are applied in the project titled From diagnosis to action in order to work out the model of innovative tool for diagnosing competences and professional predispositions of adult learners – that is the Diagnostic and Simulation Games Method’. The diagnostic and simulation games, developed on the basis of M. Savickas’ career construction theory, are the interactive and original work methods owing to which each adult learner may obtain many various answers to such questions as: which career to construct?, how to accomplish it? and what motivates me to act?
PL
Proces doradztwa zawodowego, diagnozowania predyspozycji zawodowych lub wsparcia w konstruowaniu kariery zawodowej w przypadku uczniów dorosłych wymaga nierzadko wykorzystania metod i technik pracy innych niż ma to miejsce w przypadku uczniów młodszych. W niniejszym artykule autor prezentuje jak w ramach realizacji projektu Od diagnozy do działania wykorzystano teorię konstrukcji kariery i poradnictwa narracyjnego Marka Savickasa do wypracowania modelu innowacyjnego narzędzia diagnozującego kompetencje i predyspozycje zawodowe uczniów dorosłych – Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych. Stworzone na bazie teorii konstrukcji kariery zawodowej M. Savickasa gry diagnostyczno- symulacyjne są interaktywną i oryginalną metodą pracy, dzięki której każdy dorosły uczestnik zajęć może na kilka różnych sposobów uzyskać odpowiedzi na pytania: jaką karierę chcę stworzyć?, w jaki sposób chcę to osiągnąć?, co motywuje mnie do działania?
Year
Volume
22
Pages
355-361
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, pz@byd.pl
References
  • Dołęga-Herzog H., Rosalska M. (2014), Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Propozycje rozwiązań metodycznych, KOWEZiU, Warszawa.
  • Kozubska A., Ziółkowski P. (2015), Przewodnik metodyczny dla osób pracujących z wykorzystaniem Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych. Przewodnik metodyczny, cz. 1, BZDZ, PSG, Bydgoszcz.
  • Łyszkowska E., Etapy życia zawodowego a podstawa planowania ścieżki kariery zawodowej, „Rocznik Andragogiczny” 2010, p. 209–220.
  • Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H. (2005), Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, CKU, Toruń.
  • Minta J. (2012), Od aktora do autora, wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, KOWEZiU, Warszawa.
  • Ziółkowski P. (2014), Wybrane problemy dydaktyczno-metodycznego funkcjonowania nauczyciela-wychowawcy, [in:] R. Koc, A. Kozubska, P. Ziółkowski, Nauczyciel w drodze do profesjonalizmu, WSG, Bydgoszcz, p. 255–402.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17919795-4d4a-4ca5-8eca-06b9325368ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.