PL EN


2014 | 5 | 1 | 203-209
Article title

Przedsiębiorczość – cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Entrepreneur – a desired feature of labour market participants at the times of globalisation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano proces współczesnej globalizacji, omówiono jego cechy i mechanizmy. Omówiono przedsiębiorczość pracowników w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości
EN
In the article the process of contemporary globalization was characterized as well as its features and mechanisms. Human activity in light of constant individual personality traits are discussed in the paper.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
203-209
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
References
 • Alberti R., Emmons M. (2004), Asertywność, Gdańsk.
 • Bagiński J., Głażewska I. (2000), Kapitał intelektualny organizacji. Wybrane aspekty [w:] Menedżer jakości, red. J. Bagiński, Warszawa.
 • Bartz B. (2008), Zjawiska globalizacyjne kształtujące współczesną politykę oświatową i przygotowanie ludzi do pracy, „Oświatowiec”, nr 1–2.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa.
 • Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wrocław.
 • Golka M. (2012), Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa.
 • Gruszewski T. (1994), Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Wrocław.
 • Mandel E. (1994), Psychologiczne aspekty przedsiębiorczości [w:] Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej, red. M. Pietras, Katowice.
 • Mazur M. (1966), Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Warszawa.
 • Migdał K. (2001), Psychologia w praktyce społecznej, Warszawa.
 • Milian L. (2002), Praca – osobowość – kierowanie. Wybrane zagadnienia dla studiujących kierunek zarządzanie, Częstochowa.
 • Penc J. (2010), Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, Warszawa.
 • Schultz D.P., Schultz S.E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa.
 • Szymański W. (2001), Globalizacja – wyzwania i zagrożenia, Warszawa.
 • Terelak J.F. (2005), Psychologia organizacji i zarządzania, Warszawa.
 • Tokarski S. (1998), Przedsiębiorczość kierownika w sytuacji trudnej [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, red. S.A. Witkowski, t. IV, Wrocław.
 • Wilsz J. (2009), Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Kraków.
 • Wilsz J. (2011), Praca, rynek pracy i edukacja zawodowa w kontekście przemian cywilizacyjnych [w:] „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 2/2011-1, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d420557-ad40-4377-b498-43b0b826ca2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.