PL EN


2021 | 1 | 55-65
Article title

PREFERENCJE KANDYDATÓW NA NAUCZYCIELI WCZESNEJ EDUKACJI W ZAKRESIE WYBORU OBRAZÓW ZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ. PRZYKŁAD BADANIA TYPU SONDAŻOWEGO

Content
Title variants
EN
PREFERENCES OF CANDIDATES FOR EARLY EDUCATION REGARDING THE SELECTION OF IMAGES FROM CONTEMPORARY ART O. AN EXAMPLE OF SURVEY TYPE STUDY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem niniejszego artykułu są preferencje w zakresie wyboru obrazów ze sztuki współczesnej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. W perspektywie pedagogicznej istotne jest tutaj zwrócenie uwagi na świadomość kulturową kandydatów na nauczycieli oraz ich preferencje obrazów ze sztuki współczesnej, które są ważne pod względem edukacyjnym i wychowawczym dla przyszłego pokolenia. To kandydaci na nauczycieli będą w przyszłości wprowadzać dzieci w świat kultury i sztuki. Badanie realizowane w podejściu ilościowym, zrealizowane na grupie dorosłych, ma na celu pokazanie preferencji w doborze wybranych dla celów badawczych obrazów ze sztuki współczesnej. Losowo wybrani badani otrzymali do oceny preferencji, po jednym z obrazów: Jacka Yerki, Tomasza Sętowskiego, Rafała Olbińskiego i Zdzisława Beksińskiego. To, jakie obrazy ze sztuki współczesnej będą bliższe kandydatom na nauczycielom wczesnej edukacji, jest znaczące, gdyż to właśnie w przyszłości ta grupa będzie narzucać określone preferencje estetyczne swoim uczniom.
EN
The subject of this article are preferences regarding the selection of images from contemporary art of future early education teachers and the problem of self-exclusion from high culture. From the pedagogical perspective, it is important to draw adults' attention to images that are important in terms of education and upbringing. Quantitative research, carried out with a group of adults, aims to show preferences in the selection of contemporary art images selected for research purposes. Randomly selected respondents received one of the paintings for evaluation of preferences: by Jacek Yerka, Tomasz Sętowski, Rafał Olbiński and Zdzisław Beksiński. Which images of contemporary art will be closer to future early education teachers is significant, because in the future that group will impose specific aesthetic preferences on its students.
Contributors
  • Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki
References
  • Bracha, Cz. (1998). Schemat losowania próby i metoda estymacji w badaniu ankietowym „stan zdrowia ludności”. Wiadomości Statystyczne, 3, 9–15.
  • Kaczmarczyk, S. (2002). Badania marketingowe – metody i techniki. Warszawa: PWE.
  • Kant, I.I. (2004). Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki. Warszawa: PWN.
  • Karczmarzyk, M., Onasz, J. (2019). Sztuka Z. Beksińskiego w oczach sześciolatków – rekonstrukcje dziecięcych kategorii znaczeniowych. Edukacja Pomorska, 94/95, 15–18.
  • Karczmarzyk, M. (2020). Polsk a sztuka współczesna w oczach dzieci i dorosłych. Potencjał pedagogiczny, komunikacyjny oraz kulturowy wybranych obrazów Jacka Yerki, Tomasza Sętowskiego, Rafała Olbińskiego i Zdzisława Beksińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Rószkiewicz, M., Perek-Białas, J., Węziak-Białowolska, D., Zięba-Pi etrzak A. (2013). Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza. Warszawa: PWN.
  • Szreder, M. (2010). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: PWE.
  • Wojnar, I. (1976). Teoria wychowania estetycznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d792afc-463b-4f5f-bf7c-8cd9ad209d4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.