PL EN


2014 | 5 | 1 | 249-254
Article title

Grywalizacja w edukacji i szkoleniu pracowników

Authors
Content
Title variants
EN
Gamification in education and training of employees
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Koncepcja grywalizacji wykorzystywana jest od wielu lat w organizacjach biznesowych. Istotną przyczyną jej popularności jest związek z zabawą, co oznacza, że dla osoby uczącej się działania w niej podejmowane są nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, a przez to bardziej motywujące. Celem artykułu jest wykazanie możliwości zastosowania grywalizacji jako innowacyjnej metody w edukacji szkolnej i akademickiej oraz w rozwoju kompetencji pracowników przedsiębiorstw
EN
The concept of gamification is used for many years in business organizations. The important reason for its popularity is its relationship with the fun, what means that activities undertaken by the learner are not only useful, but also enjoyable, and therefore more motivating. The purpose of this article is to demonstrate the possibility of gamification use as an innovative method in school and academic education as well as skills development of enterprise employees.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
249-254
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
References
 • ALK – Akademia Leona Koźmińskiego (2014), Jednostki organizacyjne uczelni, http://www.kozminski. edu.pl/pl/o-uczelni/jednostki-organizacyjne-uczelni/
 • Barta M. (2013), Start game! – grywalizacja, chwilowa moda czy skuteczne narzędzie HRM? HR Standard, http://hrstandard.pl/2013/03/15/start-game-grywalizacja-chwilowa-moda-czyskuteczne- narzedzie-hrm/#more-24396 (07.04.2014).
 • Bołtuć M., Bołtuć P. (2004), Inne spojrzenie na nauczanie w oparciu o gry, „E-mentor”, nr 2(4).
 • Enterprise Gamification (2013), Wspólne granie to świetna metoda nauczania, http://grywalizacja24.pl/ wspolne-granie-to-swietna-metoda-nauczania/ (05.04.2014).
 • Enterprise Gamification (2014), http://grywalizacja24.pl/definicje/ (05.04.2014).
 • HR Standard (2014), Raport: 10 trendów w rozwoju pracowników w roku 2014 według House of Skills, http://hrstandard.pl/2014/01/17/raport-10-trendow-w-rozwoju-pracownikow-w-roku- 2014-wedlug-house-of-skills/
 • Khan Academy (2014), O akademii, http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/o-akademii.html (14.04.2014).
 • Margulis L. (2005), Gry w wirtualnym środowisku nauczania, „E-mentor”, nr 1(8).
 • Niewęgłowski M. (2012), Gamification: na zdrowie, dla społeczeństwa i lepszej pracy, GIT Raport Game Industry Trends, Nowy Marketing.
 • Surdyk A. (2008), Edukacyjna funkcja gier w dobie „cywilizacji zabawy”„Homo communicativus”, 3(5).
 • Zichermann G., Cunningham Ch. (2011), Gamification by Design. Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps, O’Reilly Media, Inc. Sebastopol
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d91a8f0-9c5a-4fb6-8d92-ad8d5592fa98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.