PL EN


2014 | XII | 4 | 61-72
Article title

Tolerancja prawa wobec wiadomości powierzonych duchownemu

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Tolerance of law for messages communicated to a clergyman
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A clergyman is a beneficiary of messages communicated to him by the faithful of his community. The messages come from confession, but also from alternative sources, like pastoral conversations. The faithful tell their priest about difficult matters concerning them and ask for advice. The Canon Law guarantees the seal of confession and the right of the faithful to have their intimacy respected. The Polish law acknowledges and tolerates the fact of the seriousness of messages communicated to a clergyman and discharges the latter from the duty of making a statement at the court. However, the question of protection of the same messages by other people remains open to interpretation. Third parties can participate in confessions or in pastoral conversations, even if by chance. For the sake of the aim of the legal rule, which was accepted by the legislator, such people should also enjoy the same tolerance of the law.
Year
Volume
XII
Issue
4
Pages
61-72
Physical description
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II , trvip@wp.pl
References
  • Demendecki Tomasz. 2013. Komentarz aktualizowany do art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego. LEX. (25.03.2013).
  • Jurzyk Marek. 2004. „Ochrona spowiedzi w postępowaniu dowodowym a prawa penitenta i duchownego”. Radca Prawny 2: 74.
  • Paprzycki Lech Krzysztof. 2013. Komentarz aktualizowany do art. 178 Kodeksu postępowania karnego. LEX. (25.03.2013).
  • Rakoczy Bartosz. 2003. „Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym”. Przegląd Sądowy 11/12: 126-138.
  • Rakoczy Tomasz. 2011. „Kanoniczna dyspozycja spowiednika do sprawowania sakramentu pokuty. Obowiązek posiadania ważnego upoważnienia”. Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne LXVI (111) styczeń-luty: 69-79.
  • Rakoczy Tomasz. 2011. „Ochrona tajemnicy spowiedzi. Zakaz wyjawiania okoliczności uciążliwych dla penitenta”. Annales Canonici 7: 133–147.
  • Stanisz Piotr. 2011. Duchowny jako świadek. W Prawo wyznaniowe. Red. Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz. Warszawa. Wydawnictwo C. H. Beck. 2011.
  • Tomkiewicz Małgorzata. 2012. „>>Tajemnica spowiedzi<< i >>tajemnica duszpasterska<< w procesie karnym”. Prokuratura i Prawo 2: 50-64.
  • Wróbel Andrzej. 2013. Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX. (25.03.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dcd8200-0a15-4e20-88cb-ad1c70f8bedb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.