Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | XII | 4 | 61-72

Article title

Tolerancja prawa wobec wiadomości powierzonych duchownemu

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Tolerance of law for messages communicated to a clergyman

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
A clergyman is a beneficiary of messages communicated to him by the faithful of his community. The messages come from confession, but also from alternative sources, like pastoral conversations. The faithful tell their priest about difficult matters concerning them and ask for advice. The Canon Law guarantees the seal of confession and the right of the faithful to have their intimacy respected. The Polish law acknowledges and tolerates the fact of the seriousness of messages communicated to a clergyman and discharges the latter from the duty of making a statement at the court. However, the question of protection of the same messages by other people remains open to interpretation. Third parties can participate in confessions or in pastoral conversations, even if by chance. For the sake of the aim of the legal rule, which was accepted by the legislator, such people should also enjoy the same tolerance of the law.

Year

Volume

XII

Issue

4

Pages

61-72

Physical description

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

References

  • Demendecki Tomasz. 2013. Komentarz aktualizowany do art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego. LEX. (25.03.2013).
  • Jurzyk Marek. 2004. „Ochrona spowiedzi w postępowaniu dowodowym a prawa penitenta i duchownego”. Radca Prawny 2: 74.
  • Paprzycki Lech Krzysztof. 2013. Komentarz aktualizowany do art. 178 Kodeksu postępowania karnego. LEX. (25.03.2013).
  • Rakoczy Bartosz. 2003. „Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym”. Przegląd Sądowy 11/12: 126-138.
  • Rakoczy Tomasz. 2011. „Kanoniczna dyspozycja spowiednika do sprawowania sakramentu pokuty. Obowiązek posiadania ważnego upoważnienia”. Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne LXVI (111) styczeń-luty: 69-79.
  • Rakoczy Tomasz. 2011. „Ochrona tajemnicy spowiedzi. Zakaz wyjawiania okoliczności uciążliwych dla penitenta”. Annales Canonici 7: 133–147.
  • Stanisz Piotr. 2011. Duchowny jako świadek. W Prawo wyznaniowe. Red. Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz. Warszawa. Wydawnictwo C. H. Beck. 2011.
  • Tomkiewicz Małgorzata. 2012. „>>Tajemnica spowiedzi<< i >>tajemnica duszpasterska<< w procesie karnym”. Prokuratura i Prawo 2: 50-64.
  • Wróbel Andrzej. 2013. Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX. (25.03.2013).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1dcd8200-0a15-4e20-88cb-ad1c70f8bedb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.