Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 37 | 251-266

Article title

Wojskowe oddziały mieszczańskie w napoleońskim Gdańsku w latach 1808-1814

Content

Title variants

EN
Bourgeois Military Troops in Napoleonic Gdansk in the Years 1808-1814

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W okresie napoleońskiego Wolnego Miasta Gdańska Francuzi próbowali skłonić gdańszczan do wystawienia własnych oddziałów wojskowych. Miasto obciążone stosunkowo licznym garnizonem, a także kosztami jego otrzymania, niechętnie patrzyło na kolejny drenaż swoich kas. W 1808 roku powstała I Kompania Grenadierów Wolnego Miasta Gdańska, która miała stać się zalążkiem kolejnych formacji mieszczańskich. Rok później, w momencie wkroczenia wojsk austriackich do Księstwa Warszawskiego oraz w obliczu zbliżania się Austriaków do Torunia, generał Michał Grabowski skłonił władze miejskie do powołania nowej jednostki – straży (gwardii) mieszczańskiej. Owe dwie jednostki były jedynymi oddziałami wojskowymi wystawionymi przez miasto w owym okresie. Władze miejskie sprzeciwiały się wykorzystywaniu swoich jednostek w charakterze oddziałów liniowych. Na tym tle wybuchł spór z generałem Grabowskim. Obydwie jednostki nie reprezentowały większej wartości bojowej, pełniąc raczej funkcję symboliczną. Ich byt zakończył się w 1814 roku wraz z kapitulacją napoleońskiego garnizonu.
EN
During the period of the Napoleonic Free City of Gdańsk (1807-1814), the French tried to persuade local authorities to establish a bourgeois military troop. The City, burdened with numerous garrisons (as well as their maintenance), was reluctant to consider another drain on its resources. In 1808 the1st company of grenadiers of the Free City of Gdańsk arose. A year later, when war broke out between France and Austria, and Austrians troops entered the Duchy of Warsaw and captured Warsaw. When they wereapproaching Toruń, the Polish general Michał Grabowski, commander of the city, drafted a new military unit – the city watch. Municipal authorities opposed the use of bourgeois as regular soldiers. Against this background, the city came into conflict with general Grabowski. None of these troops representedgreater combat value. They were rather a symbol of the independence of the Free City of Gdańsk. Their existence ended with the conquest of Gdańsk by the Russians and Prussians in 1814.

Year

Issue

37

Pages

251-266

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański

References

 • [Napoleon I], Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l’empereur Napoléon III, t. 15 i 17.
 • Danziger Zeitung 1808-1811.
 • [Hebdowski Kajetan], Instrukcya dla Kommendantów Placu. Ułożona przez generała Hebdowskiego. Zastępcę Ministra Wojny, Warszawa 1809.
 • Hufeland G., Erinnerungen aus meinem Aufenthalt in Danzig in den Jahren 1808 bis 1812, Königsberg 1815.
 • Rapp J., Mémoires du général Rapp, aide-de-camp de Napoléon, écrits par lui-même, et publiés par sa famille, Paris 1823.
 • Hahlweg, W., Das Danziger Militärwesen 1808-1814, „Westpreussisches Jahrbuch” 34 (1984), s. 139144.
 • Rozenkranz, E., Napoleońskie Wolne Miasto Gdańsk: ustrój, prawo, administracja, Gdańsk, 1980.
 • Skowronek, J., Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1984.
 • Staszewski, J., Z dziejów garnizonu polskiego w Gdańsku w latach 1808-1812, „Rocznik Gdański” 7/8 (1933/1934), s. 222-272.
 • Zajewski, W., Generał Michał Grabowski – obrońca polskiego Gdańska, w: W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830-1831, Warszawa 1984, s. 108-110.
 • Zajewski, W., Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona, Olsztyn 2005.
 • http://napoleon.org.pl/europa/gda.php [29.09.2015].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1eb37eb9-0b9e-4932-916b-d0e8e7b0936c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.