PL EN


2018 | 2 | 284-298
Article title

„Niegrzeczny uczeń, niegrzeczna uczennica” - od normy rozwojowej do psychopatologii w okresie adolescencji

Authors
Content
Title variants
EN
“A naughty pupil“– from normal development to psychopathology in adolescence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Adolescencja jest niezwykle ważnym i jednocześnie trudnym okresem rozwoju człowieka, co szczególnie dotkliwie doświadczają szkoły i pedagodzy stykający się z młodymi ludźmi sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Artykuł jest próbą spojrzenia na problematykę tzw. niegrzecznych uczniów pod kątem rozwiązywania dylematów rozwojowych, z jednoczesnym wskazaniem na fakt, iż część uczniów prezentujących zaburzenia zachowania, przejawia objawy nie tyle rozwojowe i normatywne, co psychopatologiczne. Istotna zatem wydaje się próba różnicowania etiologii i znaczenia trudności wychowawczych w celu planowania adekwatnej interwencji pedagogiczno-psychologicznej. Jednocześnie spojrzenie na zaburzenia zachowania z szerszej perspektywy, zarówno rozwojowej, jak i psychopatologicznej, może zmniejszyć zjawisko stygmatyzacji niegrzecznych uczniów.
Year
Issue
2
Pages
284-298
Physical description
Contributors
author
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
References
 • Awad G. (1985). Responsiveness in Psychotherapy with Antisocial Adolescents. American Journal of Psychotherapy, 39, 4.
 • Batsheva B.A. (1992). Depression and Conduct Disorders in Children and Adolescents: A Review of the Literature. Bulletin of the Menninger Clinic, 56(2).
 • Bleiberg E. (1994). Borderline Disorders in Children and Adolescents: The Concept, The Diagnosis, and The Controversies. Bulletin of the Menninger Clinic, 58(2).
 • Blos P. (1967). The Second Individuation Process of Adolescence. Psychoanalytic Study of the Child, 22.
 • Bomba J. (1989). Cywilizacja i powstawanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Psychoterapia, 1.
 • Browne K., Herbert M. (1999). Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Chwast J. (1977). Psychotherapy of Disadvataged Acting-Out Adolescents. American Journal of Pyschotherapy, 31(2).
 • Drozdowski P. (1996). Wykład – adolescencja w ujęciu psychodynamicznym. Kraków: Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej.
 • Erikson E. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 • Freud A. (1965). Normality and Pathology in Childhood: Assessments of Development, London: Karnac.
 • Fuchs T. (2007). Fragmented Selves: Temporality and Identity in Borderline Personality Disorder, Heidelberg: Psychopathology, Psychiatric Department, University of Heidelberg.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jankowiak B., Wojtynkiewicz E. (2018). Kształtowanie się tożsamości w okresie adolescencji a podejmowanie zachowań ryzykownych w obszarze używania alkoholu przez młodzież. Studia Edukacyjne, 48, 169-186.
 • Jankowiak B. (2017). Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Jankowiak B., Kuryś-Szyncel K. (2017). Potencjał rozwojowy okresu adolescencji. W: B. Jankowiak, A. Matysiak-Błaszczyk (red.), Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek (s. 121-143). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Jankowiak B. (2017). Adultyzm – uprzedzenia przeciwko młodym ludziom. Studia Edukacyjne, 46.
 • Kernberg P. (2008). Narcystyczne zaburzenia osobowości w okresie dojrzewania. W: K. Walewska (red.), Psychoanaliza współcześnie. Dziecko w terapii. Warszawa: MediPage.
 • Kitrasiewicz J. (2006). Teoretyczne perspektywy w rozumieniu kontaktu terapeutycznego w pracy pedagoga. Materiały konferencyjne SPD „Skrawek Nieba”. Częstochowa.
 • Kitrasiewicz J. (2007). Wykład – latencja i adolescencja. Kraków: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.
 • Luthar S.S. (2006). Resilience in development: A synthesis of research across five decades. W: D. Cicchetti, D.J. Cohen (red.) Developmental Psychopathology: Risk, disorder, and adaptation (s. 768-769). New York: Wiley.
 • Łojko D., Suwalska A., Rybakowski J. (2014). Dwubiegunowe zaburzenia nastroju i zaburzenia depresyjne w klasyfikacji DSM-5. Psychiatria Polska, 48(2), 245-260.
 • Morrison J. (2016). DSM-5. bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pospiszyl K., Żabczyńska E. (1985). Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pużyński S., Wciórka J. (1998). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS – Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Rayner E. (1986). Human Development. London-New York: Unwin Hyman Ltd.
 • Ruszkowska E. (1997). Okres adolescencji w ujęciu analitycznym. Zeszyty Instytutu Psychologii i Psychoterapii „Dialogi” 1(2).
 • Ryczko A. (2001). Pomiędzy latencją a adolescencją. Zeszyty Instytutu Psychologii i Psychoterapii „Dialogi” 1(2).
 • Schier K. (2010). Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Tomkiewicz S. (1992). Depresja wieku dojrzewania. W: K. Walewska, J. Pawlik (red.), Depresja. Ujęcie psychoanalityczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Urban B. (1997). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wilk M. (2002). Psychoterapia młodzieży – mit czy rzeczywistość? Materiały konferencyjne. Kraków: Akademia Pedagogiczna.
 • Wilk M. (2008). Diagnoza a rodzaj interwencji terapeutycznej. Materiały konferencyjne. Kraków: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
 • Wilk M. (2013). Psychoterapia: rozwój czy leczenie. Materiały konferencyjne. Warszawa: Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Wilk M. (2014). Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wilk M. (2017). Zaburzenia zachowania adolescentów w ujęciu psychodynamicznym. W: B. Jankowiak, A. Matysiak-Błaszczyk (red.), Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek (s. 142-169). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Winnicott D.W. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Warszawa: Jacek Santorski Agencja Wydawnicza.
 • Winnicott D.W. (2011). Zabawa a rzeczywistość. Gdańsk: Wydawnictwo Imago.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ef85f9c-ea15-4819-bc25-23c2b9a0d102
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.