Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 (25) | 127-147

Article title

Szkocja po referendum. Analiza wyników i konsekwencje

Content

Title variants

EN
Scotland after the referendum. Analysis of the results and of the consequences

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł skupia się na przyczynach oraz analizie referendum przeprowadzonego w Szko-cji 18 września 2014 r. Opisane zostały również wcześniejsze dążenia Szkotów do uzyska-nia niepodległości oraz reforma dewolucyjna przeprowadzona w 1998 r. Analizie poddane zostały nie tylko wyniki referendum (z podziałem na wiek oraz regiony Szkocji), ale tak-że reakcje Wielkiej Brytanii, jak i pozostałych państw. Ponadto opisane zostały referen-da na świecie po zakończeniu II wojny światowej, a także plany co do przyszłości Szkocji.
EN
The article focused on the roots of independence aspirations in Scotland and analyzed referendum in Scotland marked 18. September 2014; also described devolution carried out in 1998; analyzed not only the results of the referendum (by age and region of Sco-tland), but also the reactions of the UK and the rest of the world; described the referen-dums in the world after the World War II as well as plans for the future of Scotland.

Year

Issue

Pages

127-147

Physical description

Dates

published
2015-06-30

Contributors

References

 • Bilski R., Kocioł bałkański, Warszawa 2000.
 • Bogdanor V., Devolution in the United Kingdom, Oxford 2001.
 • Czapiewski T., Kształtowanie się systemu politycznego Szkocji, Szczecin 2011.
 • Davies N., Wyspy, Kraków 2007.
 • Burrows N., Devolution, London 2000.
 • Herman A., How the Scots Invented the Modern World: The True Story of How Western Europe’s Poorest Nation Created Our World & Everything in It, New York 2001.
 • Kubas S., Parlament Szkocki: dewolucja – wyzwanie dla Zjednoczonego Królestwa, Warszawa 2004.
 • Sarnecki P., Wstęp do Ustawy ustrojowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Warszawa 2010.
 • Simpson D., UK Government and Politics in Context, London 1998.
 • Szymanek J., Kaczorowska M., Rothert A., Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych, Warszawa 2007.
 • Zins H., Historia Anglii, Wrocław 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-1212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f2141d8-797c-4efd-bb69-90f795e172c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.