Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 42 | 2 (160) | 247-265

Article title

SPOSOBY RADZENIA SOBIE MIGRANTÓW SPECJALISTÓW – PRZYPADEK DOKTORANTÓW UNIWERSYTETÓW PAPIESKICH W RZYMIE

Content

Title variants

EN
HIGHLY SKILLED MIGRANTS’ COPING STRATEGIES – THE CASE OF FOREIGN PHD STUDENTS IN PONTIFICAL UNIVERSITIES IN ROME

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przeprowadzono badanie nad sposobami radzenia sobie z wyzwaniami migracji jako doświadczenia życiowego (stresu) w małej grupie migrantów specjalistów – doktorantów Papieskich Uniwersytetów w Rzymie, metodą wywiadu częściowo ustrukturyzowanego oraz badanie kultury organizacyjnej tych instytucji, zawierającej wypracowane długoterminowo sposoby adaptacji kulturowej studentów zagranicznych, za pomocą obserwacji uczestniczącej. Analiza sposobów radzenia sobie badanych z migracją jako doświadczeniem życiowym została dokonana na bazie koncepcji radzenia sobie ze stresem, rozumianym zgodnie z teorią salutogenetyczną Aarona Antonovsky’ego.
EN
A small group of highly skilled migrants – priests pursuing doctoral studies in Pontifical Universities in Rome - has been interviewed to research their ways of coping with migration challenges. Pontifical Universities are academic institutions characterised by a specific international and intercultural organizational culture which features long-term, elaborated ways of foreign students’ cultural adaptation. The specificity of this process has been studied by means of interviews and the author’s participative observation. Coping with the migration experience has been analised from the perspective of coping with stress, defined according to Aaron Antonovsky’s salutogenetic theory.

Contributors

  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f52be87-7b5a-4056-bb2c-3df6d4d15295
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.