PL EN


Journal
2017 | 4 (58) | 37-61
Article title

Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności

Content
Title variants
EN
Dynamic panel data models in corporate finance research on the example of cash holdings
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest porównanie jakości oszacowań otrzymywanych w wyniku zastosowania estymatorów dynamicznych modeli panelowych w odniesieniu do badań z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie transakcyjnej rezerwy płynności oraz przedstawienie praktycznych wskazówek dla autorów artykułów empirycznych, służących poprawie jakości estymacji rozważanych przez nich modeli. Porównanie oszacowań przeprowadzono na podstawie symulacji Monte Carlo, wykorzystujących dane o spółkach notowanych na GPW w latach 1999-2012. Wykazano, iż długość panelu oraz występowanie korelacji między efektem indywidualnym podmiotu a początkowymi wartościami zmiennej objaśnianej determinują wybór adekwatnej metody estymacji.
Journal
Year
Issue
Pages
37-61
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warszawski; Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f5846ad-3144-4bb4-bcd0-a240402d3d0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.