PL EN


2018 | 9 | 4 | 546-551
Article title

Uwarunkowania losów zawodowych nauczycieli szkoły podstawowej w ujęciu pamiętnikarskim – propozycja metodologii badań

Authors
Content
Title variants
EN
Conditioning the Fate of Professional Primary School Teachers from the Diary Perspective – Proposal of Research Methodology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule poruszona została kwestia dotycząca uwarunkowań losów zawodowych nauczycieli szkoły podstawowej w ujęciu pamiętnikarskim oraz podana została propozycja dotycząca metodologii prowadzenia badań związanych z wyżej wymienioną kwestią.
EN
This article discusses the issue of determinants of professional fate of primary school teachers in a diary approach and a proposal was made regarding the methodology of conducting research related to the above-mentioned issue.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
546-551
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Studentka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Polska
References
 • Banach, C. (2004). Nauczyciel. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s. 548–553). T. 3. Warszawa: Żak.
 • Chmiel, T.B. (2014). Wizje i (re)wizje przygotowania do zawodu nauczyciela. Wrocław. Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Day, Ch. (2008). Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy. Gdańsk: GWP.
 • Hreciński, P. (2016). Wypalenie zawodowe nauczycieli. Warszawa, Wyd. Difin
 • Kuzin, M., Walat, W. (red.) (2017). Piórem i sercem. Pamiętniki nauczycieli. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Pedagogika wobec współczesności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Żak.
 • Pyżalski, J., Merecz, D. (red.) (2010). Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Kraków: Impuls.
 • Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Impuls.
 • Walat, W. (2014). Obraz nauczyciela klas 1–3 szkoły podstawowej w opiniach nauczycieli i studentek pedagogiki. Edukacja – Technika – Informatyka, 5(1), 51–68.
 • Walat, W. (2017). Kompetencje społeczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na przełomie XX i XXI wieku. Problemy Profesjologii, 2, 69–78.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fc0e6cc-f7f3-4ee0-9343-aaa49930251f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.