PL EN


2013 | 6 | 1(18) | 89-99
Article title

Symbiotyczna relacja nauczyciela z uczniem jako istotna bariera w rozwoju autonomii jednostki w ujęciu analizy transakcyjnej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule posłużono się koncepcją analizy transakcyjnej w celu charakterystyki symbiotycznej relacji, która może ujawniać się pomiędzy nauczycielem i uczniem. W obranej koncepcji teoretycznej definicję symbiozy stworzono na gruncie psychoterapeutycznym, gdzie oznacza ona sytuację, w której „dwoje lub więcej ludzi zachowuje się tak, jakby w sumie tworzyli jedną osobowość. Taką relację można scharakteryzować strukturalnie stwierdzając, że żadna z tych osób nie kateksjonuje w pełni swojego zestawu stanów ego” . Odwołując się do struktury osobowości w ujęciu transakcyjnym, wyjaśniono, czym jest symbioza na gruncie edukacyjnym zarówno w jej wymiarze jawnym, jak i ukrytym, określono jej następstwa, opisano możliwe przyczyny, upatrując ich zarówno w osobie nauczyciela, jak i ucznia, a także poszukując ich w otoczeniu, czyli szerszej rzeczywistości edukacyjnej. Charakterystyka zjawiska stała się inspiracją dla nakreślenia możliwych dróg przeciwdziałania symbiozie, którą uznano za istotną barierę edukacyjną.
Keywords
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Berne E., Dzień dobry... i co dalej?. Poznań 2005
 • Emmerton N., Newton T., The Journey of Educational Transactional Analysis from Beginnings to the Present, (w:) „Transactional Analysis Journal”, 2004, volume 34, No. 3
 • Jagieła J., Gry psychologiczne w szkole. Kielce 2004
 • Pierzchała A., Pasywność szkolna w analizie transakcyjnej. Częstochowa 2013 (w druku)
 • Schiff J., i in., Cathexis reader. New York 1975
 • Sękowska M., Szymanowska E., Analiza transakcyjna w biznesie. Kraków 2000
 • Stewart I., Joines V., TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis. North Carolina. USA 2009
 • Temple S., Functional Fluency for Educational Transactional Analysts, (w:)„Transactional Analysis Journal”, 1999, Volume 29, No 3
 • Temple S., Functional Fluency, (w:) „Zeitschrift für Transaktionsanalyse”, 2002, Nr. 4
 • Temple S., Update On The Functional Fluency Model in Education, (w:) „Transactional Analysis Journal”, 2004, Volume 34, No 3
 • White T., Symbiosis and Attachment Hunger, (w:) „Transactional Analysis Journal”, 1997, Volume 27, No. 4
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fd08270-51e0-4fd8-a50e-dbb001a00dc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.