PL EN


2013 | 1 | 1 | 359-370
Article title

Autonomiczne grupy pracownicze jako nowoczesna forma zarządzania przedsiębiorstwem

Authors
Content
Title variants
EN
Autonomous groups as a modern form of business management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Coraz bardziej dynamiczne otoczenie zmusza organizacje do coraz szybszego reagowania na pojawiające się w nim szanse i zagrożenia. Odpowiednio szybka reakcja jest możliwa jedynie w przypadku posiadania elastycznego zarządzania organizacją, a także odpowiednio wykwalifikowanego personelu pracowniczego, który takie sytuacje dostrzeże i w porę na nie zareaguje. Posiadanie odpowiedniej kadry pracowniczej jest w dzisiejszych czasach kluczem do odniesienia sukcesu. Jednak samo posiadanie wykwalifikowanej kadry to nie wszystko, ponieważ organizacja musi jeszcze w pełni korzystać z jego potencjału, a także odpowiednio zmotywować do pracy. Część osób uważa, że te kwestie można rozwiązać poprzez partycypację pracowniczą. Jednak sama partycypacja odnosi się w wielu przypadkach jedynie do wysłuchania głosu załogi bez realnego wpływu pracowników na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Partycypacja jest także procesem powolnym i trwa zbyt długo. Należy zatem szukać szybkiej i elastycznej formy organizacji pracy, w której pracownicy będą mieli realny wpływ na funkcjonowanie organizacji a jednocześnie zostanie zachowane zwierzchnictwo kierownictwa. Taką formą zarządzania organizacją pracy mogą być autonomiczne zespoły pracownicze. Dzięki ich specyfice można z a chować realizację celów przedsiębiorstwa oraz zapewnić komfortowe i atrakcyjne warunki pracy dla pracownik ó w. Badania przeprowadzone na skandynawskich przedsiębiorstwach pokazały, że autonomiczne grupy pracownicze przekładają się na wzrost wydajności pracy, poprawę bezpieczeństwa stanowisk robotniczych, zmniejszają absencję i fluktuację pracowników, natomiast sami pracownicy odczuwają wyraźną poprawę warunków pracy, wzrost poczucia komfortu i bezpieczeństwa, a także wzrost płac. Jak zatem widać, a utonomiczne grupy pracownicze są formą pracy, która przynosi wymierne korzyści każdej ze stron.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
359-370
Physical description
Contributors
 • Mgr, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
References
 • Ahistrom P. (1977), American auto Workers on the swedish shop floor, Scandinavian review.
 • Andreatta A.J. (1974), Job Enrichment through Autonomous Groups, Personnel Practice Bulletin.
 • Błaszczyk B. (1988), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa .
 • Danecki W. (1998), Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, Ursa Consulting, Olsztyn.
 • Kozłowski R. (2005) Elementy zarządzania projektami w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej), Lewandowski J. ( red. ), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź .
 • Lindest ad H. Krist A. (1975), The Volkswagen Report, Sztokholm .
 • Mitchek M.(1975), New Forms of Work Organization, Work study and Management Services .
 • Norstedt J.P., Aguren S. (1973), The SaabScania Report. Experiment with Modified rork organizations and work forms . Final Report, Sztokcholm .
 • Noven A.E., Norstedt J.P.(1975), The orrefors report, Sztokholm
 • Romanowicz. M. (2002), Autonomiczne grupy pracownicze definicja p o jęcia i studium przypadk, www.motivo.pl Rudolf S.(1982), Demokracja w przemyśle. Grupy autonomiczne Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Thorsrud E.(1977), From ship deck to shop floor Autonomous work group experiments Scandinavian review .
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20348619-aaab-4d44-9ba9-662c47736f11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.