PL EN


2018 | 1(55) | 57-69
Article title

Unijna polityka ochrony konsumentów

Content
Title variants
EN
Consumer Protection Policy in the European Union
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Istnienie wspólnego rynku Unii Europejskiej stwarza wiele korzyści dla konsumentów. Zapewnia on m.in. większy wybór towarów i konkurencyjne ceny, ale wiąże się z nim także wiele niebezpieczeństw dla konsumentów. Dotyczą one np. nierzetelnych informacji o produktach lub usługach, występowanie towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia konsumentów. Ponadto, wielość informacji o produktach i usługach powoduje, że większość konsumentów słabo orientuje się co do ich skutków ubocznych. Stąd też ocenia się, że pozycja konsumenta na jednolitym rynku UE jest znacznie słabsza niż producentów i usługodawców i wymaga stałej i większej ochrony. Zagadnienia te są podejmowane i stopniowo regulowane prawnie przez instytucje UE i stosowne organy państw członkowskich.
EN
The existence of a shared market in the EU creates many advantages for the consumers. It provides them, among others, with a wider range of products and competitive prices, but this comes with potential threats. These concern, for instance, dishonest product or service information, or releasing goods that pose a threat to consumers’ health and lives. Moreover, the excessive amount of information about products and services confuse the consumers when it comes to side effects. The conclusion drawn from this is that the consumer’s position on a uniform EU market is much weaker than the producers’ and service providers’, and requires constant and increased protection. These issues are raised and gradually regulated by law by EU institutions and appropriate bodies of its member countries.
Year
Issue
Pages
57-69
Physical description
Contributors
References
 • Biała Księga UE (1996), Publicznoprawne instrumenty, http://www.uokik.gov.pl/aktualności [dostęp: 15.05.2016].
 • Bylok F. (2013), Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B. (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGM, Warszawa.
 • Kordasiewicz A., Baran-Ćwirta L., Krogulec W., Wieroński M., Porzeżycki P. (2011), Informator Rzecznika Konsumentów, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Rzeszów.
 • Królikowska-Olczak M., Pachuca-Smulska B. (2013), Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ślusarczyk Z. (2016), Regulacje prawne dotyczące konkurencji i ochrony konsumentów na jednolitym rynku europejskim. Rys historyczny, „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”, nr 1/22.
 • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 • (www1) http://www.uokik.gov.pl [dostęp: 15.05 2016].
 • Dziennik Urzędowy UE L158 z 23.06.1990.
 • Dziennik Urzędowy UE L231 z 13.08.1992.
 • Dziennik Urzędowy UE L31 z 20.03.2002.
 • Dziennik Urzędowy UE L189 z 18.03.2007.
 • Dziennik Urzędowy UE L304 z 16.09.2011.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.05.1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomej z udziałem konsumentów (Dz.U. z 1995 r. Nr 64, poz. 328).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21272059-0224-436b-a7b0-20bbfc205378
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.