PL EN


2012 | 2.2(20.2) | 143-155
Article title

Koncepcja Global Compact a tożsamość organizacji

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • T.J. Watson, W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. Zagadnienia kultury, chaosu i kontroli w pracy menedżera, przeł. M. Butrym -Karaś, K. Karaś, G. Kranas, Warszawa 2001, s. 29
 • J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995, s. 68.
 • A. Maslow, Motivation and Personality, New York 1954, s. 303
 • Ł. Sułkowski, Organizacja w poszukiwaniu tożsamości, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 3.
 • Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, oprac. Strategor, przeł. K. Bolesta- -Kukułka, Warszawa 1996, s. 567.
 • A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001, s. 46.
 • W. Szremski, Elementy wizualne tożsamości organizacji, Wrocław 2007, s. 2.
 • J. Altkorn, Kształtowanie się rynkowego wizerunku firmy, Kraków 2002, s. 6.
 • W. Anioł, Deficyt demokratyczny w systemie globalnym, [online] http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/ pw/4-2002_Aniol.pdf.
 • A. Zarębska, Znaczenie przywództwa w kształtowaniu tożsamości organizacji przedsiębiorstwa, „Organizacja i Zarządzanie” 2008, nr 4, s. 55.
 • K. Kietliński, Moralność gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa 2009.
 • W. Gasparski, Kodeks etyczny jako narzędzie w procesie budowania i utrwalania reputacji firmy, [online] http://www.cebi.pl/texty/matdydaktyczne.doc.
 • http://www.cauxroundtable.org/caux -polish.htm.
 • 25 http://www.rwe.pl/web/cms/pl/329060/home/odpowiedzialnosc -spoleczna/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2268d466-5cf5-454e-a470-2d11729bfa46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.