PL EN


2014 | 30 | 55-70
Article title

Dekomunizacja Albanii – lustracja, wymiar sprawiedliwości i pomoc UE

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Decommunization Process of Albania – Lustration, the Judicial System and the EU’s Pre – Accession Assistance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Albania pod rządami Envera Hodży zyskała opinię najkrwawszego reżimu w Europie. Stąd niewątpliwie istotnym z punktu widzenia demokratycznego państwa jest pociągnięcie do odpowiedzialności winnych za zbrodnie popełnianie podczas reżimu komunistycznego. Jednakże, lustracja w Albanii, rozpoczęta przez Partię Demokratyczną wzbudziła wiele wątpliwości, zarówno w kraju, jak i zagranicą, ze względu na sprzeczność nie tylko z państwowymi, ale także międzynarodowymi standardami prawa. Unia Europejska od czasu kryzysu politycznego wywołanego uchwaleniem ustaw lustracyjnych, aktywnie wspiera demokratyzację i rządy prawa w Albanii. Artykuł jest analizą prawa lustracyjnego oraz wybranych działań UE na rzecz umocnienia demokratyzacji i rządów prawa w Albanii. Scharakteryzowano także zmiany w systemie sądownictwa po upadku komunizmu w Albanii.
EN
Albania, under Enver Hoxha’s rule was said to be the bloodiest regime in Europe. Without doubt, significant issue for every democratic state is to punish for Communist regime crimes. Nevertheless, lustration process launched by the Democratic Party came under fierce criticism from both local and abroad. For its incompatibility with national and international laws. The European Union since the political crisis, which took place in 2007, caused by new amended lustration legislation supports Albania’s efforts towards stabilisation of democracy. The article performs an analysis of the lustration laws as well as selected activities undertaken by the EU in order to enhance democratic system and rule of law in Albania. It describes also changes made into the judicial system after the fall of Communism.
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Albania Political Imprisonment and the Law, Amnesty International 1984, s. 19, www.amnesty.org/en/library/asset/EUR11/004/1984/en/e688790d-e83a-4c6b-b487 -fdfbe223b7f0/eur-110041984en.pdf
 • Armakolas I., Feta B., Albanian politics: The ‘prehistory’ of a coming political clash, ELIAMEP Briefing Notes, 16/2012, April 2012, www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2012/04/Briefing-Notes_16_April-2012_Armakolas_Feta.pdf
 • Balaš V., Albanian Lustration Acts, Its Constutional and International Law Pros and Cons, s. 185, http://files.cyil.eu/200000018-01b1f02aba/CYIL_12_balas.pdf
 • Horne C.M., Still Addressing Communist Legacies across Central and Eastern Europe: Complicity, Trust, and Lustration, http://cynthiamhorne.weebly.com/uploads/8/9/9/8/8998042/horne--trust_and_lustration-bbc.pdf
 • Disclosing hidden history: Lustration in the Western Balkans, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Saloniki 2005, www.cdsee.org/pdf/lustration_documentation.pdf
 • Elbasani A., Lipinski A., Public Contestation and Politcs of Transitional Justice: Poland and Albania Compared, EUI Working Papers SPS 2011/02, San Domenico di Fiesole 2011.
 • European Commission, Programme CARDS 2002 Financing Proposal for Albania, CARDS 2003 Albania-Financing Proposal final, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/publications/ap_albania_03_en.pdf
 • European Commission, Programme CARDS 2003 Financing Proposal for Albania, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/publications/ap_albania_03_en.pdf
 • European Commission, Amended CARDS Action Programme 2004 for Albania, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/publications/ap_albania_2004_amend_en.pdf
 • European Commission, Ad-Hoc Evaluation Final Report Albania CARDS Annual Programme 2005, 17.12.2005, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/ad_hoc_albania_cards_final_report_171208_en.pdf
 • Human rights in Post-Communist Albania, Human Rights Watch, London, Brussels, Los Angeles, Washington 1996.
 • O’Donnel J., A coming of an Age – Albania under Enver Hoxha, New York 1999.
 • SE Times, Albanian lustration law criticized, www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2009/02/05/feature-02 EU Pans Albania’s Lustration Law, www.balkaninsight.com/en/article/eu-pans-albanias-lustration-law
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-232c9aa0-a549-4ee0-92ae-4a43709812d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.