PL EN


2012 | 18 | 181-192
Article title

Dlaczego fragmenty Dziadów cz. II i III w przekładzie Františka Halasa na język czeski tak spodobały się Polakom?

Authors
Title variants
EN
Why did fragments of Dziady part II. and III., translated by František Halas into Czech appealed so much to the Poles?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses one of the most popular Czech translations of Adam Mickiewicz’s Dziady made by Czech poet F. Halas in cooperation with Czech translator of Polish literature and philologist J. Matouš. The translation has been acknowledged by Polish writers as very accurate, especially in terms of sounds and rhythms. I try to answer the question, whether rhythmical aspect is predominant feature of Halas’ translation and to figure out what makes this translation so popular among native speakers.
Keywords
Year
Volume
18
Pages
181-192
Physical description
Contributors
 • Ostravská Univerzita, Ostrava
References
 • Barańczak S. [2004], Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów, a5, Kraków.
 • Bednarczyk A. [2008], W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, PWN, Warszawa.
 • Červenka M. [1999], Z večerní školy versologie IV. Daktyl, Ústav pro českou literaturu, Akademie Věd, Praha.
 • Čmejrková S. et al. [1996], Čeština, jak ji znáte i neznáte, Academia, Praha.
 • Halas F. [1975], Wybór poezji, oprac. J. Baluch, Ossolineum, Wrocław.
 • Horálek K. [1965], Verš české folklorizující poezie, „Naše řeč” R. 48, nr 5, [online], http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5157 – 29 IX 2011.
 • Jakobson R. [1995], Základy českého verše, [w:] idem, Poetická funkce, H&H, Praha–Jinočany.
 • Kopczyńska Z. [1994], Wiersz, [hasło w:] Słownik literatury XIX wieku, oprac. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Ossolineum, Wrocław, s. 1012-1025.
 • Kopczyńska Z., Pszczołowska L. [1986], Funkcje semantyczne form wierszowych w poezji polskiego romantyzmu. Mickiewicz – Słowacki – Zaleski, „Pamiętnik Literacki” R. 77, z. 3, s. 143-156.
 • Macura V. [1984], Jamb, [hasło w:] Š. Vlašín, Slovník literární teorie, Československý spisovatel, Praha.
 • Mała encyklopedia przekładoznawstwa [2000], red. U. Dąmbska-Prokop, Educator, Częstochowa.
 • Mickiewicz A. [1947], Dziady. Slavnost mrtvých, tłum. F. Halas [Za spolupráce Jos. Matouše], Melantrich, Praha.
 • Mickiewicz A. [1982], Utwory dramatyczne, Czytelnik, Warszawa.
 • Prokop D. [2005], Rýmové útvary a konfigurace Máchova Máje, „Czech Literature” R. 53, nr 6, s. 769-798.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2672ec72-fdc5-4064-b11c-727156460b9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.