PL EN


2012 | 5 | 223-230
Article title

Francuska analiza dyskursu a badania kontrastywne (?)

Content
Title variants
EN
French discourse analysis and contrastive studies (?)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper asks whether contrastive studies are conducted within the framework of French discourse analysis and attempts to find an answer to that question. First, the Author offers a brief overview of the origins of Polish textology and French discourse analysis, and explains the differences in how these two streams of linguistics approach comparative studies. While contrastive studies are not undertaken by French discourse analysts, recent years have seen attempts at comparing sociolinguistic behaviours using the criterion of occupation as well as cultural differences.
PL
Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy w ramach francuskiej analizy dyskursu prowadzone są badania kontrastywne. Autorka przypomina w skrócie genezę polskiej tekstologii i francuskiej analizy dyskursu, tłumacząc różnice w podejściu obu lingwistyk do badań porównawczych. Francuscy dyskursywiści nie prowadzą badań kontrastywnych; można jednak w ostatnich latach zauważyć tendencje do porównywania zachowań społeczno-językowych w aspekcie wykonywanych zawodów oraz ze względu na różnice międzykulturowe.
Contributors
References
  • Grzmil-Tylutki, Halina (2010a): Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Kraków.
  • Grzmil-Tylutki, Halina (2010b): L’analyse du discours à la française – tendances majeures et proposition d’une typologie de discours. W: Dutka-Mańkowska, Anna/ Giermak-Zielińska, Teresa (eds.): Des mots et du texte aux conceptions de description linguistique. Warszawa, s. 173-181.
  • Grzmil-Tylutki, Halina (2012a): Dyskurs – pojęcie wieloznaczne. W: Chłopicki, Władysław (ed.): Język Trzeciego Tysiąclecia VI. Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej – kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania? (w druku).
  • Grzmil-Tylutki, Halina (2012b): Francuska analiza dyskursu i jej recepcja w Polsce. W: Oblicza komunikacji pt. „Studia nad dyskursem w Europie Środkowej i Wschodniej” (w druku).
  • Guespin, Louis (1976): Introduction. W: Langages 41, (Typologie du discours politique).
  • Maingueneau, Dominique (1983): Sémantique de la polémique – Discours religieux et Ruptures idéologiques au XVIIe siècle. Lausanne.
  • Maingueneau, Dominique (2005): L’analyse du discours et ses frontières. W: Marges Linguistiques 9.
  • Marcoccia, Michel (2005): Communication électronique en rapport de places (analyse comparative de la formulation d’une requête administrative par courrier électronique et par courrier papier). W: Semen 20, s. 51-64.
  • Moirand, Sophie (2007): Les discours de la presse quotidienne. Observer, analyser, comprendre. Paris.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2746c4a0-6233-42fa-8b35-322d55637d09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.