PL EN


2016 | 22 | 48 | 347-356
Article title

Problematyka redakcji soborowych obrzędów sakramentu chorych

Content
Title variants
EN
The Editorial Issues of the Rite of the Sacrament of the Sick after Vaticanum II
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The understanding and celebration of the Sacrament of the Sick have experienced several changes through the ages. On of the results of that state was the limitation of its use only to the dying people. Therefore the reform undertaken after the Second Vatican Council pointed at the need of the restoration of the ancient practice to give the sacrament also to the sick people. This study concerns the phase of redaction of the new Ritual of the Sacrament of the Sick. The author discusses one by one the questions on theology, sacramental form and matter, subject and administrator of the Sacrament.
Zarówno obradom soborowym, jak też redakcyjnym pracom nad nowymi obrzędami sakramentu namaszczenia chorych przyświecał in genere jeden zasadniczy cel: przywrócić ten sakrament jego „historycznie” prawowitemu „właścicielowi”, czyli człowiekowi poważnie choremu, a nie jak dotąd, wyłącznie umierającemu. Powyższe, kategoryczne stwierdzenie z pewnością zostanie wzmocnione dwiema kolejnymi prelekcjami sympozjum: ukazaniem jego teologicznego sensu oraz potrzebą reorientacji dotychczasowej pragmatyki pastoralnej odnośnie do tego sakramentu.
Year
Volume
22
Issue
48
Pages
347-356
Physical description
Contributors
  • Poznań, UAM
References
  • STEFAŃSKI J., Prace redakcyjne nad Konstytucją o Liturgii św. Soboru Watykańskiego II (4 XII 1963), w: S. KOPEREK (red.), Euntes docete, Kraków 1993, s. 31–40.
  • STEFAŃSKI J., Rola „Consilium” w posoborowej reformie liturgicznej, STV 23 (1985), z. 2, s. 291–310.
  • STEFAŃSKI J., Sakrament chorych w reformie Soboru Watykańskiego II. Studium liturgicznoteologiczne, Poznań 1988.
  • STEFAŃSKI J., Sakrament namaszczenia chorych w dziejach i życiu Kościoła, Gniezno 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-278ffea5-51d8-42e6-8e92-b7ae52285164
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.