PL EN


2014 | 4(90) | 77-82
Article title

The Rationality of Real Estate Management: the Aims of Ownership in the Private and Public Sector

Content
Title variants
PL
Racjonalność gospodarowania nieruchomościami w kontekście celów posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the problem of assessment of the rationality of property management in the context of different ownership goals. Due to a small number of research which are dealing with public sector, the main goal of this work is to present the nature of assessment of real estate management in the public sector and present indicators related to the assessment of real estate management in a commune. In conclusions it is necessary to emphasize that the assessment should have a multi-criterion character, not only a short-term but also a long-term perspective, and take into account various (financial and social) aspects of real estate management, remembering that the assets which are at the disposal of a public unit are one of the most important instruments to The discussion is based on literature review.
PL
Istniejąca luka badawcza w zakresie oceny zarządzania nieruchomościami w sektorze publicznym, w tym oceny pod kątem racjonalności postępowania stanowiła główną przesłankę zainicjowania badań, które zostały oparte na krytycznej analizie literatury krajowej jak i zagranicznej oraz analizie aktów prawnych. Głównym celem publikacji jest (i) ukazanie uwarunkowań oceny racjonalności zarządzania nieruchomościami w sektorze publicznym biorąc pod uwagę cel posiadania nieruchomości oraz (ii) zidentyfikowanie i scharakteryzowanie wskaźników, które mogą być wykorzystane w ocenie zarządzania nieruchomościami komunalnymi.
Year
Issue
Pages
77-82
Physical description
Dates
published
2014-12-30
Contributors
 • Cracow University of Economics, Department of Real Estate and Investment Economics,
References
 • Brzeski W. J., et al. Zarzadzanie mieniem komunalnym w miastach polskich. “World of Real Estate Journal”, 2005, No. 52-53.
 • Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomosci, Poltext, Warszawa, 2001.
 • Dent P, Managing public sector property assets: the valuation issues. “Property Management”, 1997, Vol. 15, No. 4.
 • Gawron H., Opłacalnosc inwestowania na rynku nieruchomosci, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan, 2006.
 • Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomosci (ed. R. Wisniewski), Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 • Inwestowanie na rynku nieruchomosci (ed. E. Sieminska), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
 • Kaganova O., Nayyar-Stone R., Municipal real property asset management: an overview of world experience, trends and financial implications, “Journal of real estate portfolio management“ 2000,Vol. 6, Issue 4.
 • Kelley E. N., Practical apartment management, Sixth edition, IREM, 2009.
 • Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w zwiazku z realizacja zadan gminy, 2007, Statutory research of Department of Real Estate and Investment Economics of Cracow University of Economics(No BS/25/KENIPI/1/2007/S/386), Kraków (unpublished materials).
 • Kokot S., Gnat S., Problem efektywnosci gospodarki nieruchomosciami gmin, “Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomosci”, 2010, Vol. 18, No. 2.
 • Kotlinska J., Finansowe aspekty gospodarki nieruchomosciami komunalnymi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz nego w Poznaniu, Poznan, 2009.
 • Leskiewicz Z., Racjonalnosc w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Szczecin, 1994.
 • Marona B., Głuszak M., Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomosciami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, 2012, No. 223.
 • Municipal real estate. Comparing public real estate management in European cities, Deloitte, December 2011.
 • Osborne D., Gaebler T., Rzadzic inaczej. Jak duch przedsiebiorczosci przenika i przekształca administracje publiczna, (translation: A. Jankowski), Media Rodzina of Poznan, 1992,
 • Rabianski J. S., Comments on the Concept and Definition of Highest and Best Use, “Real Estate Issues”, 2007, Vol. 32 No. 1.
 • Rantanen H., Kulmala H. I., Lönnqvist A., Kujansivu P., Performance measurement systems in the finish public sector, „International Journal of Public Sector Management“, 2007, Vol. 20, No. 5.
 • Rymarzak M., Trojanowski D., Asset management of the public sector in Poland, “Real estate management and valuation“ 2013, Vol. 21, No. 1.
 • Simon H. A., Rational Decision Making in Business Organizations, “American Economic Review”, 1979, No. 69.
 • Simon H. A., A Behavioral Model of Rational Choice. “The Quarterly Journal of Economics”, 1955, No. 69.
 • Vermiglio C., Public property management in Italian municipalities: Framework, current issues and viable solutions, “Property management“ 2011, Vol. 29, No. 5.
 • Zasady i formy gospodarowania nieruchomosciami gmin. Analiza i ocena efektywnosci, kierunki doskonalenia, 2008, Research project financed by Ministry of Science and Higher Education (No. 1H02C 083 29), Kraków (unpublished materials).
 • The Real Estate Management Act of 21 August 1997 (Journal of Laws 2000, No. 46, item 543, with later amendments).
 • The Commune Self-Government Act of 8 March 1990, (Journal of Laws 2001, No. 142, item 1591 with later amendments).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a1b0524-a02f-44e6-9b09-bdfe4869b15c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.