PL EN


2012 | 4 | 180-187
Article title

Bruno Schulz jako bohater narracji muzealnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Rzecz o Brunonie Schulzu, Warszawa 1992, s. 181.
 • J. Ficowski, Okolice sklepów cynamonowych, Kraków 1986, s. 24.
 • A. Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana (Rzecz o Brunonie Schulzu), w: B. Schulz, Proza, dz. cyt., s. 21.
 • B. Schulz, Noc lipcowa, w: Proza, Kraków 1964, s. 271.
 • Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, red. M. Szeląg, J. Skutnik, Poznań, s. 33.
 • J. Pollakówna, Malarstwo polskie między wojnami 1918–1939, Warszawa 1982, s. 87.
 • T. Gryglewicz, Groteska w sztuce polskiej XX wieku, Kraków 1984, s. 55.
 • K. Kulig-Janarek, Erotyka – groteska – ironia – kreacja, w: Bruno Schulz. In memoriam,
 • red. M. Kitowska-Łysiał, Lublin 1994, s. 159.
 • B. Schulz, List do Z. Waśniewskiego z dn. 24 IV 1934, przedruk, w: tegoż, Księga listów,
 • oprac. J. Ficowski, Kraków 1975, s. 37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bb66095-05b5-4378-bf30-52c21eb1f6b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.