PL EN


2013 | 4(36) | 23-35
Article title

Empowerment pracowników w przedsiębiorstwie zorientowanym w zarządzaniu na procesy

Content
Title variants
EN
The empowerment of workers in process-oriented enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono istotę i znaczenie zjawiska empowermentu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw zorientowanych w zarządzaniu na procesy, a także zdefiniowano orientację na procesy w zarządzaniu, wskazano cechy przedsiębiorstwa zarządzanego procesowo oraz zaprezentowano empowerment pracowników jako kluczowy element takiego podejścia. Szczególną uwagę zwrócono na wskazanie niedostatków w tym zakresie w praktyce badanych przedsiębiorstw.
EN
The paper discusses the essence and meaning of the phenomena of empowerment in the functioning of process-oriented enterprises. The article defines process-oriented management, indicates the features of a process-managed enterprise and presents the empowerment of workers as a key-element of this approach. The author particularly focuses on pointing out scarcities in this respect in the practice of the researched companies.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Blikle A.J., Doktryna jakości, 2009, www.firmyrodzinne.pl [31.05.2013].
 • Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2000.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
 • Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 • Grajewski P., Uwarunkowania implementacji procesów do organizacji, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Hammer M., Audyt procesowy, „Harvard Business Review Polska” 2007, nr 7.
 • Kopera S., Metoda Business Process Management (BPM) jako przykład zastosowania podejścia procesowego do zarządzania organizacją, w: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. K. Zimniewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Lee M., Koh J., Is empowerment really a new concept?, „The International Journal of Human Resource Management” June 2001.
 • Leksykon zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2004.
 • Lichtarski J., O relacji między podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, t. I, Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 • Nowosielski S., Orientacja procesowa w organizacjach. Rozważania nad skutecznością prowadzania, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Olszewska K., Organizacja zorientowana na procesy – ujęcie modelowe, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, t. I, Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 • Osbert-Pociecha G., Procesowość jako sposób kreowania i osiągania elastyczności organizacji, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • PN-EN ISO 9000:2008 Systemy zarządzania jakością – podstawy i terminologia.
 • Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, t. I, Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 • Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c45f2ce-be4b-483f-9846-68b038917297
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.