PL EN


Journal
2010 | 26 | 188-205
Article title

Globalizacja i sprawiedliwość

Authors
Content
Title variants
EN
Globalization and justice (in Polish)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Globalizacja polega na tym, że sieć interakcji międzynarodowych w dziedzinie ekonomiki i kultury obejmuje cały świat, a nie tylko jego poszczególne regiony. Procesy globalizacyjne są oceniane rozmaicie. Jedni uznają je za istotne zagrożenie, a inni za środek do rozwiązania rozmaitych problemów trapiących ludzkość. Ta druga perspektywa zakłada, że globalizacja zapewni względne ekwilibrium społecznej struktury świata. Dobrym przykładem problemów związanych z globalizacją jest zagadnienie dystrybucji dóbr deficytowych (w skali świata), np. żywności czy wody. Wymaganie, że dystrybucja ma być sprawiedliwa jawi się jako naturalne. Pomocne może być tutaj pojęcie sprawiedliwości partycypacyjnej wprowadzone w niniejszym artykule.
EN
Globalization consists in the universality of the web of international economic and cultural interactions; this means that they comprise the entire world, not only its particular regions. Globalization processes are evaluated in various manners. Whereas some consider them to be an essential danger, others maintain that globalization is a device for solving many problems worrying humanity. This second perspective assumes that globalization will contribute to a relative equilibrium of the social structure of the world. The problem of the distribution of deficit goods (on a global scale), e.g. food or water, is a good example of questions related to globalization. The claim that distribution should be just seems natural. This paper introduces the category of participatory justice as a conceptual device which can help in considerations about the just distribution of goods.
Keywords
Journal
Year
Issue
26
Pages
188-205
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński
References
  • Encyklopedia socjologii [1998] – Encyklopedia socjologii, tom 1: A–J, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998: 241-245.
  • Korab-Karpowicz [2010] – W.J. Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej od Tukidydesa do Locke’a, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010: 27-31.
  • PEF [2002] – Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 3: E–H, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002: 796-799.
  • Perelman [1959] – Ch. Perelman, O sprawiedliwości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
  • Rawls [1994] – J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  • Słownik społeczny [2004] – Słownik społeczny, B. Szlachta (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
  • Tukidydes [1991] – Tukidydes, Wojna peloponeska, Ossolineum, Wrocław 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2fe29c33-7592-40e0-a001-ca83d474c61e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.