PL EN


2017 | 15 | 167-198
Article title

Podziemie niepodległościowe w Lubelskiem o komunizmie i komunistach (1945-1951). Próba klasyfikacji materiałów propagandowych Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Authors
Content
Title variants
EN
Pro-independence underground in Lublin area about communism and communists (1944-1952). An attempt to classify the propaganda materials of the Lublin Region Association of Freedom and Independence
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In today’s journalistic and sometimes even scientific narrative, often exists the opinion that the participation in the security organs of the communist state and membership of the PPR/PZPR in the first years after World War II, stemmed from the unfamiliarity with the regime that was imposed since 1944. The article aims to reveal the extent of knowledge about the Soviets and communism that the anti-communist underground had at the time and what it communicated to the public. This article has been based on posters and flyers distributed by various underground structures in the Lublin area.
Year
Volume
15
Pages
167-198
Physical description
Dates
published
2017-09-08
Contributors
References
 • Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne, red. B. Szlachta, Kraków 2000.
 • Cybulski N., Psychologiczne podstawy przewrotów społecznych. Z rozmyślań nad społecznym życiem człowieka, Kraków 1919.
 • Czuma I., Dzisiejsza filozofia sowieckiego prawa a romantyzm prawniczy, [w:] Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne, red. B. Szlachta, Kraków 2000, s. 149-162.
 • Hlond A., Kazanie wygłoszone w Środę Popielcową 1932 r., za: Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne, red. B. Szlachta, Kraków 2000, 173-176.
 • Joniec G., Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Lublinie w latach 1945-1947. Struktura organizacyjna i obsada personalna, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 2, red. A. Górak, D. Magier, Lublin – Siedlce 2009, s. 279-292.
 • Krzyżanowski A., Bolszewizm, Kraków 1920.
 • Mackiewicz (Cat) S., Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów, Warszawa 1931.
 • Niedziałkowski M., Sprzeczności w bolszewizmie, [w:] K. Czapliński, M. Niedziałkowski, U źródeł bolszewizmu. Dwa odczyty posłów sejmowych, Lwów 1921.
 • Limanowski B., Bolszewickie państwo w świetle nauki, Warszawa 1921.
 • Srokowski K., Elita bolszewicka (III). Studium socjologiczne, „Przegląd Współczesny”, t. 21, z. 61, 1927.
 • Szlachta B., Komunizm – kulturowy nihilizm czy błąd polityczny?, [w:] Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne, red. tenże, Kraków 2000.
 • Teodorowicz J., Państwo chrześcijańskie a państwo pogańskie. Kazanie wypowiedziane w Kościele Mariackim w Krakowie na zjeździe Sodalicji całej Polski dnia 12 IV 1931 r., Lwów 1931.
 • To idzie młodość. Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu, red. D. Magier, Lublin – Radzyń Podlaski 2016.
 • Wyszyński S., Kultura bolszewizmu a inteligencja polska, Włocławek 1938.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3102521c-812a-4fe2-9fca-5feb71eb9c9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.