PL EN


2015 | 106 | 1 | 129-146
Article title

„Bogurodzica”: struktura czasoprzestrzeni i obraz poetycki

Title variants
EN
“Mother of God”: Spatiotemporal Structure and Poetic Picture
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to two problems, namely spatiotemporal structure and poetic picture of "Bogurodzica". “Polymorphism” (“variantivity”) of the Kcynia account of the piece imposes the basic choice to be made: either to accept one of five records made by medievalists as a verbal basis of the text’s spatiotemporal structure recognition or to go above the verse reconstructions and have a general view on all five records. The second option seems more pertinent. Speaking somewhat provocatively, "Bogurodzica" – a work of art of imagery – appears to be a contradiction of verbal presentation plasticity since it can be read as a sequence of spotlit recollection of human and divine figures (their statuses and actions remain merely signalled; a more full vision of what the text in a radically synthetic expresses is conditioned by theological knowledge completion – a crucial element of the text’s macrocosm).
PL
Artykuł poświęcony jest analizie dwóch problemów: struktury czasoprzestrzeni oraz obrazu poetyckiego. „Polimorficzność” („wariantywność”) przekazu kcyńskiego nakazuje dokonać podstawowego wyboru: jako werbalną podstawę rozpoznania struktury czasoprzestrzeni przyjąć jeden spośród jego pięciu zapisów dokonanych przez mediewistów lub niejako wznieść się ponad ich wierszowe rekonstrukcje i wszystkie objąć ogólnym spojrzeniem. Drugie rozwiązanie wydaje się trafniejsze. Mówiąc nieco prowokacyjnie: "Bogurodzica" – dzieło sztuki obrazowania – jawi się jako zaprzeczenie plastyczności przedstawień słownych, wszak można ją czytać niczym sekwencję jedynie punktowo przywoływanych postaci boskich i ludzkich (ich statusy oraz działania pozostają wyłącznie zasygnalizowane; pełniejsze wyobrażenie o tym, co w sposób skrajnie syntetyczny tekst wyraża, jest uwarunkowane dopowiedzeniem go wiedzą teologiczną, a więc istotnym elementem makrokosmosu tekstu).
Year
Volume
106
Issue
1
Pages
129-146
Physical description
Dates
published
2015-03-20
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-31a75bab-8916-4369-9aa6-6fb058449a63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.