PL EN


2014 | 2 | 56-69
Article title

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiębiorstwa w kontekoecie zarządzania marką pracodawcy

Authors
Content
Title variants
EN
The importance of trust in the company’s brand in the context of the employer brand management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Marka stanowi jeden z najczęściej opisywanych obszarów współczesnego marketingu. Ma ona wpływ na wiele różnych obszarów zarządzania przedsiêbiorstwem. Jednym z tych obszarów jest zarządzanie zasobami ludzkimi, gdzie wykorzystuje się koncepcję employer brandingu.W ostatnich latach koncepcja ta jest umiejętnie wykorzystywana przez wielu pracodawców. Jednym z czynników branych pod uwagę przez potencjalnych pracowników jest zaufanie do marki pracodawcy. Okazuje się jednak, że ten aspekt stanowi również istotny czynnik determinujący decyzje konsumentów o wyborze produktów konkretnej marki. Artykuł przedstawia analizę literatury z zakresu zarządzania, marketingu oraz wyniki badań empirycznych realizowanych przez autora.
Year
Volume
2
Pages
56-69
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański,ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, tomasz.dryl@ug.edu.pl
References
 • Aaker D.A. (1991), Managing Brand Equity, Free Press, San Francisco.
 • Alden D.L., Steenkamp J.B., Batra R. (1999), Brand Positioning Through
 • Advertising in Asia, North America and Europe: The Role of Global Consumer Culture, „Journal of Marketing”, Vol. 63.
 • Barrow S., Mosley R. (2005), The Employer Brand, Bringing the Best of Brand Management to People at Work, John Wiley & Sons, London.
 • Batra R., Ramaswamy V., Alden D.L., Steenkamp J.B., Ramachander S. (2000), Effects of Brand Local and Nonlocal Origin on Consumer Attitudes in Developing Countries, „Journal Of Consumer Psychology”, Vol. 2 (9).
 • Chernatony de L., McDonald M., Wallace E. (2001), Creating Powerful Brands, Butterworth-Heinemann, Oxford. Delgado-Ballester E., Munera-Alemain J.L., Yague-Gullien M. (2003)
 • Development and Validation of a Brand Trust Scale, „International Journal of Market Research”, Vol. 45 (1).
 • Dryl W. (2010), Audyt marketingowy, CeDeWu, Warszawa.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 • Gillis T.L. (2006), The IABC Handbook of organizational Communication:
 • A Guide to Internal Communication, Public Relation, Marketing, and Leadership, Wiley Default.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wañtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 • Hatch M.J., Schultz M. (2008), Taking Brand Initi, Jossey-Bass, San Fracisco.
 • Kall J. (2001), Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa.
 • Kapferer J-N. (2004), The New Strategic Brand Management, Kogan Page Publishers.
 • Keller K. (2010), Strategiczne zarządzanie marką, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2003), Marketing, Rebis, Poznań.
 • Kozłowski M. (2012), Employer branding, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • LePla J., Lynn Parker L. (1999), Integrated Branding: Becoming Brand--Driven Through Companywide Action, Quorum Books, Westport.
 • Levitt T. (1960), Marketing Myopia, „Harvard Business Review”, June-August.
 • Minchington B. (2010), Best practice employer brand communication,
 • http://www.brettminchington.com/free-resources/communication.html., dostęp dnia 13.04.2014.
 • Ring P.S., Van de Ven A.H. (1994), Developmental process of cooperative interorganizational relationships, „Academy of Management Review”, Vol. 19 (1).
 • Rudzewicz A. (2009), Zaufanie przegląd koncepcji, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), WAiP,Warszawa.
 • Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiêbiorstwem, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-320f403b-a78e-4047-a6d3-774a5585a14f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.