PL EN


2015 | 8 | 1(26) | 209-219
Article title

Postrzeganie istoty kompetencji emocjonalnych przez badanych nauczycieli gimnazjów

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Tekst traktuje o postrzeganiu istoty kompetencji emocjonalnych nauczycieli gimnazjów. W przeprowadzonych badaniach empirycznych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Jako technikę badawczą wykorzystano ankietę, w obrębie której opracowano i zastosowano kwestionariusz ankiety. W niniejszym tekście wykorzystano odpowiedzi nauczycieli gimnazjów na pytania ankietowe. Badaniami zostało objętych 153 nauczycieli czynnych zawodowo w województwie podlaskim (powiat białostocki i moniecki). Wśród grupy osób badanych znaleźli się nauczyciele o różnym stażu zawodowym, stopniu awansu, profilu kształcenia. Założenie badawcze stanowiło przekonanie o nadawaniu przez nauczycieli niskiej rangi kompetencjom emocjonalnym na tle innych kompetencji zawodowych (merytorycznych, wychowawczych, dydaktyczno-metodycznych). Okazuje się, że kompetencje emocjonalne nie znajdują wyraźnej aprobaty w pracy nauczyciela gimnazjum. Badani nauczyciele, pomimo iż zauważają wśród swoich wychowanków znaczne problemy natury emocjonalnej, uznają te kompetencje za najmniej ważne w wykonywaniu swego zawodu (w zestawieniu z kompetencjami merytorycznymi, dydaktyczno-metodycznymi i wychowawczymi).
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych
References
 • Cooper R.K., Sawaf A., EQ. Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu. Warszawa 2000
 • Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji. Szczecin 1995
 • Eco U., Semiologia życia codziennego. Warszawa 1996
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań 1999
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna. Poznań 1997
 • Kwiatkowska H., Edukacja nauczycieli. Konteksty. Kategorie. Praktyki. Warszawa 1997
 • Lewis M., Haviland-Jones J. M. (red.), Psychologia emocji. Gdańsk 2005
 • M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa 2008
 • Maruszewski T., Ścigała E., Emocje – aleksytymia – poznanie. Poznań 1998
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001
 • Prokopiuk W., Nauczyciel na polach humanizacji edukacji. Kraków 2010
 • Przybylska I., Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży. Katowice 2007
 • Simmons S., Simmons J. C., Jak określić inteligencję emocjonalną. Poznań 2001
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-322096e9-6add-4e92-a5e7-7af76b7ce095
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.