PL EN


2014 | 3 | 1 | 245-258
Article title

Pomiar operacyjnej i strategicznej przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Content
Title variants
EN
Measurement of strategic and operational competitive advantage – example of selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizowanie wartości, dlatego skuteczność przewagi konkurencyjnej powinna być oceniana pod względem uzyskanych efektów finansowych i wpływu na wykreowaną wartość przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie sposobów oceny efektywności realizowanej przez firmy strategii z perspektywy zarządzania wartością przedsiębiorstwa.W artykule zostało dokonane rozróżnienie pomiędzy operacyjną i strategiczną przewagą konkurencyjną. W przeprowadzonych analizach została zidentyfikowana korelacja pomiędzy siłą marki – miernikiem operacyjnej przewagi konkurencyjnej – a wskaźnikiem EV/IC jako miernikiem strategicznej przewagi konkurencyjnej.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
245-258
Physical description
Contributors
 • Dr hab., Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź,, gregu@uni.lodz.pl
References
 • Barney J. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management”, Vol. 17(1).
 • Benson B., Davidson W. (2010), The Relation between Stakeholder Management, Firm Value, and CEO Compensation: A Test of Enlightened Value Maximization, „Financial Management”, Autumn.
 • Dierickx I., Cool K. (1989), Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage, „Management Science”, Vol. 35, No. 12.
 • Grant R. (1991), The Resourced-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, „California Management Review”, Spring.
 • Hess E. (2010), Smart Growth – Creating Real Long-term Value, „Journal of Applied Corporate Finance”, Vol. 22, No. 2, Spring.
 • Jensen M. (2010), Value Maximization, Stakeholder Theory, and Corporate Objective Function, „Journal of Applied Corporate Finance”, Vol. 22, No. 1.
 • Koller T., Goddard M., Wessels D. (2005), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley, Hoboken.
 • Marki polskie (2010), dodatek do dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 2.12.2010.
 • Obłój K. (2007), Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Porter M. (1985), Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 • Rumelt R. (1991), How Much Does Industry Matter?, „Strategic Management Journal”, No. 12.
 • Sanchez R., Heene A. (1997), Reinventing Strategic Management: New Theory and Practice for Competence-based Competition, „European Management Journal”, Vol. 15, No. 3.
 • Shultz D., Schultz H. (2003), IMC The Next Generation – Five Steps for Delivering Value and Measuring Returns Using Marketing Communication, McGraw Hill, Boston.
 • Urbanek G. (2010), Niematerialny łańcuch wartości, „Przegl¹d Organizacji”, nr 9.
 • Urbanek G. (2011), Od operacyjnej do strategicznej przewagi konkurencyjnej, „Przegląd Organizacji”, nr 2
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3289dc03-acef-4888-a7d4-9c1bd6d66eec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.