PL EN


2015 | 51 | 2(204) | 183-190
Article title

Pismo jako środek obiektywizacji języka i poznania

Authors
Content
Title variants
EN
Writing as a Tool for Objectification Language and Cognition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł odpowiada na pytanie, w jaki sposób pismo, dzięki procesowi obiektywizacji języka, przyczynia się do obiektywizacji znaczeń. Proces ten opisany zostanie na przykładzie antropologii słowa E. Havelocka i psychologii piśmienności D. Olsona. Przedstawione funkcje pisma w wyłonieniu się świadomości metajęzykowej i ukonstytuowaniu relacji poznawczej wskazują, że nie każdy rodzaj zewnętrznych reprezentacji, jak sugeruje Wittgenstein, jest równie użyteczny w procesie obiektywizacji znaczeń.
EN
The paper answers the question, how writing, in virtue of the process of language objectifi cation, contributes to objectifi cation of meaning. This processes are described by appealing to E. Havelock’s anthropology of the word and by D. Olson’s psychology of literacy. Writing contributes to metaliguistic awareness and constitute epistemic relation. This suggest that not every kind of external representations is equally suited to contribute to the process of objectifi cation of meaning.
Year
Volume
51
Issue
Pages
183-190
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Austin J. L., 1993, Mówienie i poznawanie, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa: PWN.
 • Devlin K., 1999, Żegnaj Kartezjuszu. Rozstanie z logiką w poszukiwaniu nowej kosmologii umysłu, tłum. B. Stanosz, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Doherty M., Perner J., 1998, Metalinguistic awareness and theory of mind, „Cognitive Development” 13.3: 279–305
 • Goody J., 2011, Poskromienie myśli nieoswojonej, tłum. M. Szuster, Warszawa: PIW.
 • Havelock E., 2006, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze zachodu, tłum. P. Majewski, Warszawa, Wydawnictwa UW.
 • Havelock E., 2007, Przemowa do Platona, tłum. P. Majewski, Warszawa, Wydawnictwa UW.
 • Homer B., 2009, Literacy and Metalinguistic Development, w: D. R. Olson N. Torrance (eds.), Cambridge Handbook of Literacy, New York: Cambridge University Press, p. 487–500
 • Homer B., Olson D. R., 1999, Literacy and Children’s Conception of Words, „Written Language and Literacy”, 2.1: 113–140.
 • Jahandarie K., 1999, Spoken and Written Discourse. A Multi-disciplinary Perspective, USA: Greenwood Publishing Group.
 • Olson D. R., 1996, Towards a Psychology of Literacy: On the Relations Between Speech and Writing, “Cognition” 60.1: 83–104
 • Olson D. R., 2010, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje czytania i pisania, tłum. M. Rakoczy, Warszawa, Wydawnictwa UW.
 • Olson D. R., 2013, Writing, the Discovery of Language and the Discovery of Mind, „Dialogue and Universalism” 23.1: 9–14.
 • Prechtl P., 2007, Wprowadzenie do filozofi i języka, tłum. J. Bremer, Kraków: WAM.
 • Wittgenstein L., 2000, Dociekania fi lozofi czne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33240a27-c2e2-4556-96d7-58a58357288c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.