PL EN


2014 | 5 | 2 | 27-31
Article title

Informatyk humanista

Content
Title variants
EN
IT humanist
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawione zostały umiejętności typowe dla humanistów, a coraz częściej poszukiwane przez pracodawców w świecie informatyków. Wskazano na konieczność kształcenia przez uczelnie wyższe nie tylko stricte specjalistę w dziedzinie informatyki, ale wrażliwego człowieka, który w mądry sposób potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać. W dobie dominującej roli informatyki we współczesnym świecie ważna staje się relacja człowiek–technika.
EN
The article presents the skills typical to humanists as well as those increasingly sought after by employers in the world of computer scientists. It also refers to the necessity of educating not only the specialists in the field of computer science, but also a sensitive man who can wisely use the knowledge received during his educational process. In the era of the dominant role of information technology, the importance of human–technology relationship is becoming more and more important.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
27-31
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Furmanek W. (2007), Jutro edukacji technicznej, Rzeszów.
  • Loska K. (2001), Dziedzictwo McLuhana – między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków.
  • Morbitzer J. (2004), O istotnych celach kształcenia informatycznego [w:] Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer, Kraków.
  • Raczyńska M. (2013), Big Data – szanse i zagrożenia [w:] Edukacja – Technika – Informatyka. Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, RN NR 4/2013-2, Rzeszów.
  • Tadeusiewicz R. (2011), Wczoraj, dziś i jutro polskiej informatyki, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-353fef99-7365-4228-a79a-807f5c24c66c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.