PL EN


2015 | 3 | 1 | 121-132
Article title

Struktura geograficzna firm inwestycyjnych w wybranych krajach Europy Centralnej a handel algorytmiczny

Content
Title variants
EN
Geographical structure of the investments companies in Central Europe and algorithmic trading
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania była ocena stopnia skoncentrowania geograficznego firm inwestycyjnych w krajach sąsiedzkich. Do analizy wybrano Polskę, Czechy i Słowację. Na podstawie analizy 5671 notyfikacji na rynkach regulowanych wyznaczono odległości podmiotów notyfikowanych na danym terytorium do lokalnego rynku kapitałowego. Badanie wpisuje się w nurt badań H. Hau i autora w zakresie wpływu siedziby firmy inwestycyjnej na dochodowość i zdolność do handlu algorytmicznego. Badanie dostarcza argumentów za tezą, iż pomimo wprowadzenia funkcjonalności algorytmicznej przez organizatorów rynku, struktura geograficzna firm inwestycyjnych hamuje rozwój handlu wysokich częstotliwości.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
121-132
Physical description
Contributors
 • Dr, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa, pstasz@sgh.waw.pl
References
 • Akerlof G. (1970), The market for „lemons”: quality uncertainty and the market mechanism, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 84, No. 3.
 • Black F., Scholes M. (1973), The pricing of options and corporate liabilities, „The Journal of Political Economy”, Vol. 81, No. 3.
 • Chordia T., Goyal A., Lehmann B. N., Saar G. (2013), High-frequency trading, „Journal of Financial Markets”, Vol. 16, No. 4.
 • Gorczyńska A. (2014), High frequency traders – Destrukcyjna, czy poprawiająca funkcjonowanie innowacja rynku finansowego, w: Harasim J., Gradoń W. (red.), Studia Ekonomiczne. Innowacje, a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Grossman S. J., Stiglitz J. E. (1980), On the impossibility of infromationally efficient markets, „The American Economic Review”, Vol. 70, No. 3.
 • Gwizdała J. (2013), Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4.
 • Hau H. (2001), Location Matters: An Examination of Trading Profits, „The Journal of Finance”, Vol. 56, No. 5.
 • Hirschman A. O. (1964), American Economic Association The Paternity of an Index The Paternity of an Index, „American Economic Review”, Vol. 54, No. 5.
 • Hölmstrom B. (1979), Moral hazard and observability, „The Bell Journal of Economics”, Vol. 10, No. 1.
 • Jones C. M. (2013), What do we know about high-frequency trading?, „Columbia Business School Research Paper” No. 11.
 • De Jong F., Rindi B. (2009), The microstructure of financial markets, Cambridge University Press.
 • Kobza M. (2013), GPW: Handel algorytmiczny coraz bardziej popularny na warszawskiej giełdzie, Forsal.pl.
 • Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, „The Journal of Finance”, Vol. 7.
 • Menkveld A. J. (2013), High frequency trading and the new market makers, „Journal of Financial Markets”, Vol. 16, No. 4.
 • Modigliani F., Miller M. H. (1963), Corporate Income Taxes and the Cost of Capital:ACorrection, „The American Economic Review”, Vol. 53, No. 3.
 • Pawłowicz L. (2013), Unia banowa – skukces czy klęska rynku usług finansowych, „Zarządzanie i Finanse”, Vol. 2. 17. R Development Core Team (2013), R: A language and environment for statistical computing, the R Foundation for Statistical Computing, Vienna.
 • Shiller R. J. (1981), Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?, „American Economic Review”, Vol. 71, No. 3.
 • Staszkiewicz L., Staszkiewicz P. (2014), Ekonomiczny skutek zniesienia obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Vol. 79, No. 135.
 • Staszkiewicz L., Staszkiewicz P. (2015), HFT’s potential of investment companies, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 381.
 • Staszkiewicz P. (2014), Do Bratislava and Warsaw Stock Exchanges go high frequency trading?, w: Niniaj M., Zahumenska M. (red.) Proceedings of the 16th International Scientific Conference Bratislava, „Finance and Risk”, Vol. 1, Bratislava: Publishing House EKONÓM.
 • StatSoft, 2011. Statisitca.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36565f23-48dc-430d-8611-d4af57b987d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.