PL EN


2017 | 9(2) "Film w działaniu" | 162-171
Article title

Film w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Authors
Content
Title variants
EN
Film in Teaching Polish as a Foreign Language
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Film od początku jego wynalezienia dostarcza rozrywki, jednak ta jego funkcja nie przekreśla użyteczności filmu w edukacji. Szczególnie że film, jak żadne inne medium, doskonale odzwierciedla rzeczywistość. Artykuł prezentuje praktyczne sposoby wykorzystania filmu w nauczaniu języka polskiego jako obcego wraz z przykładami konkretnych filmów oraz propozycjami ćwiczeń gramatycznych, leksykalnych i komunikacyjnych.
EN
According to its original purpose film providing entertainment since its invention but this function od movie does not eliminate its function utility film in education. Especially the film like no other media does not reflect reality as well and still makes people happy watching it. The article presents practical ways to use film in teaching Polish as a foreign language with concrete proposals films and grammar exercises, vocabulary, communication.
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Bralczyk Jerzy. 2004. Język na sprzedaż. Gdańsk.
 • Martyniuk Waldemar. 1996. „Praca z tekstem autentycznym w nauczaniu języków”. Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców nr 7/8. Łódź.
 • Miodunka Władysław, T. Kunz (red.). 2011. Polonistyka bez granic, t. 2. Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski, językowy obraz świata. Kraków.
 • Skowronek Bogusław. 2014. Mediolingwistyka. Kraków.
 • Skudrzyk Aldona. 1994. „Granice potoczności w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Uwagi socjolingwistyczne”. Postscriptum nr 9–10.
 • Tambor Agnieszka. 2005. Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Katowice.
 • Tambor Agnieszka. 2015. Nowa Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien. Katowice.
 • Latusik A. http://www.profesor.pl/mat/n13/pokaz_material_tmp.php?plik=n13/n13_a_latusik_051129_2.php&id_m=15808 [dostęp: 17.01.2017]
 • Culture.pl, opis filmu „Sztuka spadania” T. Bagińskiego. http://culture.pl/pl/dzielo/tomasz-baginski-sztuka-spadania [dostęp: 17.01.2017]
 • Culture.pl, wywiad z Tomaszem Bagińskim. http://archiwum.stopklatka.pl/news/sztuka-spadania-rozmowa-z-tomaszem-baginskim-150496 [dostęp: 17.01.2017]
 • Culture.pl, opis filmu „Animowana historia Polski” T. Bagińskiego. http://culture.pl/pl/dzielo/animowana-historia-polski# [dostęp: 17.01.2017]
 • Culture.pl, opis kampanii reklamowej „Poland come and complain”. http://culture.pl/pl/artykul/poland-come-and-complain-docenione [dostęp: 17.01.2017]
 • Ślósarz A., Plakat i reklama na lekcjach języka polskiego. http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/a_slosarz_plakat%20i%20reklama%20na%20lekcjach%20jezyka%20polskiego.pdf [dostęp: 17.01.2017]
 • Skura M., Tekst reklamy na lekcjach języka polskiego jako obcego. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/9260/07-skura.pdf ?sequence=1&isAllowed=y s. 6; [dostęp: 17.01.2017]
 • Bagiński Tomasz. 2002. Katedra.
 • Bagiński Tomasz. 2004. Sztuka spadania.
 • Bagiński Tomasz. 2010. Animowana historia Polski.
 • Bagiński Tomasz. 2015–2016. Legendy Allegro.
 • Coppola Francis Ford. 1972. Ojciec chrzestny.
 • Dembiński Lucjan, M. Kiełbaszak i in. 1975–1987. Miś Uszatek.
 • Dulz Stanisław, A. Ledwig i in. 1963–1964. Bolek i Lolek.
 • Huszczo Roman, P. Lutczyn i in. 1969–1971. Dziwne przygody Koziołka Matołka.
 • Maguire Sharon. 2001. Dziennik Bridget Jones.
 • Marszałek Lechosław, J. Ćwiertnia, R. Lepióra. 1967–1990. Reksio.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36c8460f-bcce-4f25-b7b9-d887dcea4187
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.