PL EN


2016 | 1(108) | 154-169
Article title

Wybrane przejawy patologii w miejscu pracy – doniesienie z badania wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu

Authors
Content
Title variants
EN
Selected Manifestations of Pathology in the Workplace – Report from Research Among Working Students of the Faculty of Economic Sciences and Management of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono wyniki badania patologicznych zachowań w środowisku pracy. Badanie zrealizowano wśród osób pracujących (studentów). Badanie objęło takie zagadnienia, jak: pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing, a także poziom tolerancji respondentów dla wybranych przejawów zachowań patologicznych. Publikacja ma charakter doniesienia z badania i jest przyczynkiem do dalszych, pogłębionych badań i analiz.
EN
The article discusses the results of research into pathological behavior in the workplace. The study was conducted among working students. The research covered such issues as workaholism, burnout, mobbing, and the level of tolerance to selected symptoms of pathological behavior. The publication is a research report and a contribution to the further in–depth studies and analyses.
Year
Issue
Pages
154-169
Physical description
Document type
Research Communiqués
Dates
published
2016-02-15
Contributors
author
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [Nicolaus Copernicus University in Toruń], Toruń, Polska, dawid.jan.szostek@gmail.com
References
  • CBOS (2011), Polak w pracy, czyli o uczciwości, sumienności i asertywności w życiu zawodowym, dostęp 28 maja 2013, <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_051_11.PDF>.
  • Kozak S. (2009), Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Warszawa, Difin.
  • Levine M. (2006), Rozbite okna, rozbita firma. O skromnych środkach i wspaniałych efektach, Warszawa, MT Biznes.
  • Maslach Ch. (2004), Wypalenie zawodowe w perspektywie wielowymiarowej, w Sęk H., (red.), Wypalenie zawodowe – przyczyny i zapobieganie, Warszawa, PWN.
  • Mintzberg H. (1985), The Organization as Political Arena, Journal of Management Studies, nr 2.
  • Parks L., Mount M. K. (2005), The ,,Dark Side” of Self-monitoring: Engaging in Counterproductive Behaviors at Work, w Światowy Raport o Kradzieży w Handlu Detalicznym, dostęp 28 maja 2013, <http://globalretailtheftbarometer.com/high.html>.
  • Turek D. (2012), Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie, Warszawa, Difin.
  • Vardi Y., Weitz E. (2004), Misbehavior in Organizations, New Jersey, Lawrence Elbaum Associates.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36ea98b1-5033-499e-8516-8b4a48cb7a6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.