PL EN


2013 | 16 | 233-245
Article title

Rola etymologii w rekonstrukcji językowego obrazu świata

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The role of etymology in the reconstruction of the linguistic world view
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author assumes that etymological analyses are “ethnolinguistically relevant” because by reconstructing the motivation of names, etymology allows one to reach the methods of linguistic conceptualization of phenomena and objects. He discusses the words świat ‘world’, kwiat ‘flower’, and gwiazda ‘star’ (endorsing Brückner’s and Sławski’s thesis that they all belong to a single etymological nest), and adduces examples of proverbs, riddles, and folk songs where the semantics of ‘world’, ‘flower’, and ‘star’ are joined, to demonstrate the benefits of directing etymological analyses to historically documented texts. Apart from phonetic arguments, the common element is the connotation of ‘brightness’, i.e. what makes it possible to look and to see.
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
References
 • Bartmiński J., 2007, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin (52012).
 • Bartmiński J., 2009, Aspects of Cognitive Etnolinguistics, London (32012).
 • Bartmiński J., 2011, Jezik – slika – svet – etnolingvisticke studije, Beograd.
 • Brzozowska M., 2009, Etymologia a konotacja słowa. Studia semantyczne, Lublin.
 • Cienkowski W., 1972, Teoria etymologii ludowej, Warszawa.
 • Lakoff G., Johnson M., 1988, Metafory w naszym życiu, Warszawa.
 • Mianecki A., 2010, Stworzenie świata w folklorze polskim XIX i początku XX wieku, Toruń.
 • Mieletinski E., 1981, Poetyka mitu, Warszawa.
 • NKPP: Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło Samuela Adalberga opracował zespół redakcyjny pod kierunkiem Juliana Krzyżanowskiego, t. I–IV, Warszawa 1969–1978.
 • Polański K., 2002, hasło: Etymologia, [w:] J. Wojnowski (red.), Wielka encyklopedia PWN, t. 8, Warszawa, s. 399.
 • Popowska-Taborska H., 2010, Blaski i cienie pracy etymologa (ze slawistycznej perspektywy), „Poradnik Językowy” nr 7 (676), s. 5−13.
 • Popowska-Taborska H., 2012, Rola etymologii w kształtowaniu językowego obrazu świata (rozważania oparte na słowiańskim materiale językowym), „Etnolingwistyka” 24, s. 155–171
 • SEBań: A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa 2000.
 • SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
 • SEBr: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.
 • SESł: F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1952–.
 • SLSJ: J. Bartmiński (red.), Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, oprac. zespół w składzie J. Adamowski et al., pod kier. J. Bartmińskiego, Wrocław 1980.
 • SSiSL: J. Bartmiński (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i red. Jerzy Bartmiński, t. I: Kosmos, z. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996; z. 2: Ziemia, woda, podziemie, Lublin 1999; z. 3: Meteorologia, Lublin 2012; z. 4. Świat, światło, metale, Lublin 2012.
 • SStp.: S. Urbańczyk et al. (red.), Słownik staropolski, Warszawa 1953–.
 • USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
 • Wierzbicka A., 1993, Nazwy zwierząt, [w:] J. Bartmiński, R. Tokarski (red.), O definicjach i definiowaniu, Lublin, s. 251–267.
 • Wojtyła-Świerzowska M., 1998, Kognitywizm w etymologii, „Rocznik Slawistyczny” LI, s. 17-31.
 • WSE-HJP: K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-456f9a65-520c-4d65-8bab-0ce5098c79d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.